Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc2607m
Bordo Monteskjė universiteto delegacijos vizitas
Vasario 22–27 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Bordo Monteskjė universiteto delegacija, vadovaujama profesoriaus Sebastieno Platono. Svečiai atvyko dalyvauti darbiniuose susitikimuose, kurių metu su Teisės fakulteto dėstytojais bus rengiamasi jungtinės magistrantūros programos Europos Sąjungos teisės srityje įgyvendinimui. Vasario 23 ir 24 d. profesorius S. Platonas skaitė paskaitas „Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės santykis pagal Prancūzijos teisę“.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras „Pareigūnų ugdymo aktualijos ir tendencijos“
Vasario 26 d. vyko Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos policijos organizuojamas seminaras „Pareigūnų ugdymo aktualijos ir tendencijos“.
Išsamiau
dsc2607m
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleivių ir pedagogų viešnagė
Vasario 26 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleiviai bei jų pedagogai. Svečiai domėjosi Universiteto studijų programomis, stojimo sąlygomis, studentų gyvenimu, tradicijomis. Su svečiais susitiko universiteto Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas. Po susitikimo moksleiviams surengta ekskursija po universitetą. Mykolo Romerio universitete kas savaitę lankosi po keletą studijomis besidominčių moksleivių, delegacijų iš visos Lietuvos.
Išsamiau
dsc2607m
Susitikimas su Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku Artūru Driuku
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius vasario 26 d. kvietė į Mykolo Romerio universitetą, kur vyko susitikimas su Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku Artūru Driuku.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras Tarptautinei Nusikaltimų aukų rėmimo dienai
Tarptautinė Nusikaltimų aukų rėmimo diena Europoje minima nuo 1990 metų vasario 22 d. Ta proga vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo pristatyta nauja jungtinė magistro studijų programa ir vyko tarptautinis seminaras „Ikiteisminio proceso subjektų kompetencijos įtaka užtikrinant nukentėjusiųjų asmenų interesus“. Šiame seminare buvo bandoma atskleisti esamus probleminius objektyvius ir subjektyvius aspektus, reaguojant į nusikaltimų aukų pareiškimus apie nusikalstamas veikas, bei ieškoma opiausių klausimų sprendimo būdų.
Išsamiau
dsc2607m
Mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“.
Išsamiau
dsc2607m
Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas. Susitikimo tema – „Medicininių atliekų tvarkymas Lietuvoje“.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universiteto leidiniai Vilniaus knygų mugėje
Mykolo Romerio universiteto leidiniai buvo pristatomi LITEXPO rūmuose vasario 18–21 dienomis vykusioje 11-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Vasario 18 d. „Rašytojų kampe“ vyko Mykolo Romerio universiteto autorių kolektyvo: profesorių Vitalijos Rudzkienės, Rimanto Petrausko, Arūno Augustinaičio ir kt. monografijos „Lietuvos elektroninės valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimai“ pristatymas.
Išsamiau
dsc2607m
Informacinė paskaita „Kursinio darbo rašymas“
Vasario 18 d. Mykolo Romerio universitete Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės Mykolo Romerio universiteto filialas (ELSA MRU) kaip ir kasmet kvietė visus studentus į informacinę paskaitą „Kursinio darbo rašymas“.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – COLUMBUS asociacijos narys
Mykolo Romerio universitetas tapo COLUMBUS asociacijos nariu. Šią asociaciją įkūrė Europos universitetų (EUA) ir Lotynų Amerikos universitetų (AULA) asociacijos. Organizacijai priklauso 53 universitetai, 33 Lotynų Amerikos universitetai ir 20 Europos universitetų.
Išsamiau
dsc2607m
Atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“
Vasario 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“. Paskaitą skaitė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras prof. V. Landsbergis.
Išsamiau
dsc2607m
Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas
Vasario 16–oji – tai data, kai širdimi pajuntame patriotizmo, meilės tėvynei, istorinės praeities, laisvės troškimo prasmę. Tačiau laisvė yra trapi. Mes ja džiaugiamės ir skubame apie tai priminti! Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės, Debatų klubo ir Estetinio ugdymo centro organizuotas Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas Mykolo Romerio universitete vyko penktadienį, vasario 12 dieną.
Išsamiau
dsc2607m
Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas ir S. Šilingo auditorijos atidarymas
Vasario 11 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Renginio metu iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo vardas buvo suteiktas Mykolo Romerio universiteto I-311 auditorijai. Renginyje dalyvavo garbingi svečiai bei Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai. Nuotaiką skaidrino Mykolo Romerio universiteto mišraus choro atliekami kūriniai.
Išsamiau
dsc2607m
Atstovavimas edukologijos mokslininkų pasitarime
Vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Švietimo tarybos ir Vilniaus pedagoginio universiteto inicijuotame edukologijos mokslininkų pasitarime dėl edukologijos terminų vartojimo edukologijos mokslinėse publikacijose, pedagoginėje veikloje ir švietimo dokumentuose tikslinimo, Mykolo Romerio universitetą atstovaus Socialinės politikos fakulteto Edukacinės veiklos katedros vedėja dr. Brigita Kairienė ir katedros docentas dr. Romas Prakapas.
dsc2607m
Vokietijoje išleista jaunos Mykolo Romerio universiteto mokslininkės monografija
Vokietijos mokslo leidinių leidykla „Lambert Academic Publishing“ išleido Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros dr. Agotos Giedrės Raišienės monografiją „In Quest of Integrated Collaboration“. Leidėjų nuomone, „ši knyga turi potencialą sudominti platų mokslo ir verslo atstovų ratą ne tik Europoje“.
Išsamiau
dsc2607m
Žymaus kompiuterių mokslo edukologijos profesoriaus Lauri Malmi viešnagė Mykolo Romerio universitete
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitetą atvyko žymus kompiuterių mokslo edukologijos profesorius Lauri Malmi (Aalto universitetas, Mokslo ir technologijų mokykla, Helsinkis, Suomija). Svečias skaitė paskaitą ir vedė diskusiją „Kompiuterių mokslo edukologija ir programavimo edukologijos moksliniai tyrimai“ (anglų k.).
Išsamiau
dsc2607m
Apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“, skirta aktualių vykdymo procese kylančių problemų analizei. Diskusiją organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedra ir Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinės draugijos Romėnų ir civilinio proceso teisės sekcija.
Išsamiau
dsc2607m
Paskaita „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje Ekonominės misijos vadovas Paskalis Fornažas (Pascal Fornage). Svečias susitiko su Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto vadovais bei skaitė paskaitą „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“.
Išsamiau
dsc2607m
Informacinė „Erasmus“ diena
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universiteto nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai buvo kviečiami į informacinės „Erasmus“ dienos renginį. Renginyje buvo pristatomos studijos ir praktika pagal „Erasmus“ programą.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras „Įspūdžio valdymas“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko konsultacinės įmonės iš Didžiosios Britanijos „Smith & Guttridge Associates“ konsultantų Michael S. Guttridge ir Terry Gregory vedamas nemokamas seminaras „Įspūdžio valdymas“ („Impression management“). Seminaras vyko anglų kalba.
Išsamiau
dsc2607m
Paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“
Vasario 8 d. Mykolo Romerio universitete vyko paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“. Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo svečias iš Prancūzijos, Teologijos mokslų daktaras, Bordo vyskupijos kunigas, demonologijos specialistas Benoit Domergue. Pasakojimai buvo iliustruojami vaizdine medžiaga. Kartu susitikime dalyvavo Teologijos mokslų daktaras „Marijos radijas“ laidų vedėjas, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – Europos universitetų asociacijos projekto SIRUS dalyvis
Europos universitetų asociacija (EUA) kartu su Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (EADTU), Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu EUCEN) ir Europos prieigos skatinimo tinklu (EAN), inicijavo projektą „Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas“ (SIRUS). Projekto tikslas – padėti Europos universitetams įgyvendinti Europos universitetų mokymosi visą gyvenimą chartijos įsipareigojimus. Mykolo Romerio universiteto paraiška dalyvauti projekte, kurią rengė Socialinės politikos fakultetas vadovaujamas dekanės prof. Letos Dromantienės, buvo patvirtinta.
Išsamiau
dsc2607m
Vasario 9 – saugesnio interneto diena
Lietuva prisijungė prie 25-iose Europos šalyse atliekamo tyrimo „ES vaikai internete II“ (EU Kids Online II). Tyrimo metu siekiama įvertinti tokius su interneto naudojimu susijusius reiškinius kaip vaikų susidūrimas su seksualinio ar prievartinio turinio informacija, patyčiomis elektroninėje erdvėje, priklausomybe nuo interneto, galimais pavojais pokalbių svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Lietuvos tyrėjus atstovauja Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros mokslininkai: prof. dr. Rita Žukauskienė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, lekt. Laura Ustinavičiūtė.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – būsimiesiems studentams
Mykolo Romerio universitetas dalyvavo vasario 4–6 dienomis vykusioje parodoje „Mokymasis, studijos, karjera“. Atidarydami parodą, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius akcentavo sėkmingus aukštojo mokslo reformos žingsnius, studijų kokybės gerinimo ir tarptautiškumo svarbą bei linkėjo Lietuvos jaunimui atsakingai rinktis būsimąsias studijas, planuoti karjerą, savo ateities planus siejant su Lietuva.
Išsamiau
dsc2607m
Diplomai Teisės fakulteto bakalaurams ir magistrams
Vasario 2 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Teisės fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc2607m
Diplomai Strateginio valdymo ir politikos fakulteto bakalaurams ir magistrams
Vasario 1 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Strateginio valdymo ir politikos fakulteto magistrantūros ir bakalauro studijų programų absolventams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747