Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc2356
Varšuvos universiteto delegacijos vizitas
Spalio 28–29 d. Mykolo Romerio universitete su darbiniu vizitu lankėsi Varšuvos universiteto delegacija, vadovaujama mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus prof. hab. dr. Wlodzimierzo Lengauerio. Spalio 29 d. Varšuvos universiteto delegaciją bei Lenkijos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Jo Ekscelenciją J. Skolimowskį priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc2356
Pagarba išėjusiems
Spalio 29 d. Mykolo Romerio universieteto rektorato nariai, akademinės bendruomenės atstovai lankė universiteto profesorių, darbuotojų kapus. Tai nuoširdžios pagarbos ženklas žmonėms, kuriems esame dėkingi už suteiktas žinias, už rūpestį, už gerumą, kuriuo dosniai dalijosi.
Išsamiau
dsc2356
Mykolo Romerio universiteto Senatas skyrė stipendijas
Mykolo Romerio universiteto Senatas spalio 23 d. nutarimu Nr. 1SN-14 skyrė stipendijas keturiolikai nuolatinių bakalauro visiškai valstybės finansuojamų studijų studentų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte
Spalio 29 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte. Valstybės kontrolierė susitikimo bei paskaitos metu studentus supažindino su Valstybės kontrole, jos funkcijomis ir paskirtimi, Valstybės kontrolės atliekamais tyrimais ir pan.
Išsamiau
dsc2356
Lietuvos Respublikos Prezidentė – 2010 m. Pasaulio universitetų asociacijos kongreso globėja
2009 m. spalis. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sutiko būti Pasaulio universitetų asociacijos kongreso „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“, kuris 2010 m. birželio 24-26 dienomis vyks Mykolo Romerio universitete, globėja. Mykolo Romerio universitetas kartu su Pasaulio universitetų asociacija rengia unikalų, visam Lietuvos aukštajam mokslui reikšmingą kongresą, kuriame dalyvaus apie 500 universitetų vadovų ir žymiausių pasaulio mokslininkų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku
Spalio 28 d. vyko susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku Gintaru Zaveckiu, kuris susirinkusiems pasakojo apie tai, kaip vykdomas ikiteisminis tyrimas pataisos įstaigose.
Išsamiau
dsc2356
Senato pranešimas
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. XI-411 patvirtintą Mykolo Romerio universiteto statutą ir Mykolo Romerio universiteto Senato 2009 m. spalio 6 d. nutarimą Nr.1SN-10, valstybinė aukštojo mokslo ir studijų biudžetinė įstaiga Mykolo Romerio universitetas pertvarkoma į valstybinę aukštąją mokyklą viešąją įstaigą Mykolo Romerio universitetą.
dsc2356
Mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“
Spalio 27 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros ir VšĮ „Europos vartotojų centras“ organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“.
Išsamiau
dsc2356
Kūrybiškumas, inovacijos, kultūra
Spalio 22-23 dienomis Vilniuje vyko Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinė asamblėja bei tarptautinė mokslinė konferencija kūrybiškumo, inovacijų bei kultūros temomis. Konferencijos svečius priimantys Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetai šiemet tapo šio naują požiūrį į aukštąjį mokslą skatinančio Europos universitetų tinklo nariais.
Išsamiau
dsc2356
Teisės fakultetas - Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų Teisės fakultetų tinklo „Nordplus“ narys
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas tapo Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų Teisės fakultetų tinklo „Nordplus“ nariu. Šio tinklo tikslas yra apjungti šiaurės šalis į vieną studijų rinką. Tinklas remia vieno arba dviejų semestrų studentų mainus tarp partnerių universitetų Danijoje, Estijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Suomijoje bei Švedijoje.
Išsamiau
dsc2356
„Rotary Akademija 2009“ atidarymo šventė
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Rotary Akademija 2009“ atidarymo šventė. Renginyje dalyvavo visi projekte „Rotary Akademija 2009“ dalyvaujantys Lietuvos Rotary klubų nariai bei į projektą pakviesti dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
Išsamiau
dsc2356
MRU mišrus choras grįžo iš XVII tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso
Spalio 16-18 d. Mykolo Romerio universiteto mišrus choras turėjo garbę atstovauti Universitetą viename reikšmingiausių chorinio meno sklaidos renginių - XVII tarptautiniame Stasio Šimkaus chorų konkurse.
Išsamiau
dsc2356
Baltijos jūros regiono ekspertinės jaunimo reikalų darbo grupės susitikimas
Spalio 21-23 dienomis Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pirmininkaujantis Baltijos jūros regiono ekspertinei jaunimo reikalų darbo grupei, organizavo reguliarųjį darbo grupės susitikimą jaunimo reikalams aptarti. Spalio 22 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės darbo katedros doc. dr. O. Merfeldaitė šiame susitikime skaitė pranešimą „Faktais grįstos jaunimo politikos formavimas“.
Išsamiau
dsc2356
Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas
Spalio 22 d. Mykolo Romerio uiniversitete vyko Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas. Susitikimo tema - „Retųjų vaistų prieinamumas: problemos ir jų teisinis vertinimas“.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su LR Finansų ministre ir LB Valdybos pirmininku
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su LR Finansų ministre Ingrida Šimonyte ir Lietuvos banko Valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu. Buvo aptariamos Lietuvos ekonominės ir finansinės perspektyvos. Susitikime galėjo dalyvauti visi akademinės bendruomenės nariai.
Išsamiau
dsc2356
Diskusija „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakultetas kvietė į popietinę World Cafe diskusiją „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“. Susitikime dalyvavo „Baltijos programinė įranga“, „Informacinės konsultacijos“, „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, „Microsoft Lietuva“ ir kt. kompanijų atstovai, Socialinės informatikos fakulteto dėstytojai ir studentai.
Išsamiau
dsc2356
Paskaita „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“
Spalio 20 dieną Mykolo Romerio universiteto Verslo klubas „iSet“ organizavo paskaitą „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“.
Išsamiau
dsc2356
Jungtinio modulio „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ paskaitų ciklas
Nuo spalio 19 d. Mykolo Romerio universitete vieši Savojos universiteto profesorius Gilles Paisant. Profesoriaus paskaitomis prasidėjo jungtinis frankofoniškas studijų modulis „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“.
Išsamiau
dsc2356
Studentų mokslinės draugijos narių visuotinis susirinkimas
Spalio 19 d. įvyko Studentų mokslinės draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie penkiasdešimt narių, o jo metu buvo aptarti reikalavimai Mokslinės minties šventės mokslo darbams, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos skatinimas tarp Universitete veikiančių mokslinių sekcijų bei organizacinio komiteto „Mokslinės minties šventės 2010“ rengimui sukūrimas.
Išsamiau
dsc2356
Lietuvos istorijos pamoka
Spalio 19 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Lietuvos istorijos pamoka“ užsienio universitetų studentams atvykusiems studijoms į Mykolo Romerio universitetą pagal Erasmus programą ir užsieniečiams studijuojantiems Mykolo Romerio universitete.
Išsamiau
dsc2356
Vyko Lyderystės akademijos atidarymas
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lyderystės akademijos mokslo metų atidarymas. Lyderystės akademija - tai Viešojo administravimo fakulteto įkurta mokykla, kuri jau veikia trečius metus ir yra skirta išugdyti savybes, reikalingas būsimiesiems visuomenės lyderiams. Akademijoje ypač laukiami moksleiviai.
Išsamiau
dsc2356
Karjeros planavimo akademijos atidarymas
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos mokslo metų atidarymas. Akademijoje gali dalyvauti visi, kuriems įdomu įvertinti savo gebėjimus, kurie nori daugiau sužinoti apie karjeros planavimą.
Išsamiau
dsc2356
Atidaryta Jaunojo Teisininko Akademija
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Jaunojo Teisininko Akademijos atidarymas. Akademijoje galėjo dalyvauti visi, siejantys savo ateitį su teise ar norintys kuo daugiau apie ją sužinoti.
Išsamiau
dsc2356
Išvyka į Rokiškį
Spalio 16 d. Mykolo Romerio universitete pagal Erasmus mainų programą studijuojantys studentai iš Čekijos ir Slovakijos universitetų išvyko į Rokiškį - miestą, kuriame yra plačiai žinomas ir puosėlėjamas čeko Rudolfo Liehmano, įkūrusio pirmąją muzikos mokyklą XIX amž. pabaigoje, vardas.
Išsamiau
dsc2356
Atviras susitikimas ir diskusija su žymiais teisės profesijos atstovais
Spalio 14 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos ir Studentų atstovybės organizuojamas atviras susitikimas ir diskusija su žymiais teisės profesijos atstovais - kokias karjeros kryptis šie pasirinko ir kodėl bei ką jie šiandien veikia?
Išsamiau
dsc2356
ELSA seminaras
Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės Mykolo Romerio universiteto filialas (ELSA MRU) kvietė į pirmąjį šiais studijų metais renginį „Baudžiamoji teisė - būtinoji gintis. Teorija ir praktika“. Šiuo renginiu siekta studentus supažindinti, kokia atsakomybė laukia apsigynus, kokios emocijos mus aplanko susidūrus akis į akį su užpuoliku ir, galiausiai, kaip reikia gintis ar išsisukti iš tokios keblios padėties.
Išsamiau
dsc2356
Kingstono universiteto profesoriaus Peter Totterdill paskaitos
Spalio 6-8 dienomis Mykolo Romerio universitete Elektroninio verslo katedros kvietimu pagal Erasmus dėstytojų mainų programą viešėjo Kingstono universiteto (Londonas) profesorius Peter Totterdill.
Išsamiau
dsc2356
Universiteto mišrus choras pradėjo naująjį sezoną
Spalio 7 d. Estetinio ugdymo centras ir Mykolo Romerio universiteto mišrus choras kvietė į naujojo sezono atidarymo koncertą. Visa universiteto akademinė bendruomenė turėjo puikią progą pasidžiaugti nauja choro sudėtimi ir meniniu meistriškumu.
Išsamiau
dsc2356
Vokietijos Vienybės diena Mykolo Romerio universitete
Spalio 6 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Hans Peter Annen. Šios dienos renginys skirtas Vokietijos Vienybės dienai.
Išsamiau
dsc2356
Patvirtinta nauja Aukštojo mokslo taryba
Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 15 narių Aukštojo mokslo tarybą. Jos pirmininku paskirtas Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Pakalniškis, pavaduotoju – koncerno „Achemos grupė“ Strateginio vystymo centro direktorius, Nacionalinės darniosios chemijos technologijų platformos tarybos pirmininkas Andriejus Edvardas Ancuta.
Išsamiau
dsc2356
Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas vėl triumfuoja!
Rugsėjo 25–27 dienomis Kijeve, Ukrainoje, vyko tarptautinis debatų turnyras „Kyiv Open 2009“, kurio metu Mykolo Romerio universiteto Debatų klubo nariai dar kartą įrodė, jog yra vienas stipriausių klubų Europoje.
Išsamiau
dsc2356
Renginiai tarptautinei socialinio darbuotojo dienai paminėti
Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedra šiemet organizavo kelis renginius Tarptautinei socialinio darbuotojo dienai pažymėti. Spalio 1 dieną Socialinio darbo programos studentai surengė šventę „Aš – socialinis darbuotojas“. Rugsėjo 29 dieną vyko Tarptautinis mokslinis praktinis seminaras „Multikultūrinio socialinio darbo patirtis ir perspektyvos“, finansuojamas Europos Komisijos, ES Jean Monnet programos projekto „Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ lėšų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariais
Spalio 1 d. jungtinio žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariai - prof. Rastislavas Toth, dr. Peteris Csanyj (Trenčino Aleksandro Dubčeko universitetas, Slovakija), prof. Marjanas Brezovšekas ir doc. Miro Hačekas (Liublianos universitetas, Slovėnija) susitiko su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto, Mokslo direkcijos ir Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos atstovais.
Išsamiau
dsc2356
ELSA kvietė į mokymus
Spalio 1 d. ELSA (European Law Student’s Association) kvietė visus naujus, senus ir dar neprisijungusius prie ELSA komandos studentus užsukti į I-409 aud. Susitikimo metu buvo pristatyta organizacija, jos veikla, savęs realizavimo galimybės bei organizacijos ateities planai.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747