Apie leidinį

Verslo sistemos ir ekonomika (ang. Business Systems & Economics)

ISSN 2029-8234 (online)

http://vse.mruni.eu

Globalios ekonomikos sąlygomis verslas turi išlaikyti savo konkurencinį pranašumą, todėl būtina kurti ir tobulinti verslo sistemas, paremtas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, ekonomikos teorijomis ir valdymo metodais, panaudoti mokslo ir praktikos instrumentus, siekiant šalies socialinės, ekonominės ir ekosistemų tvermės, sprendžiant visuomenės raidos problemas globalizacijos sąlygomis, prisidedant prie šalies pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Tik atsižvelgiant į socialinių tikslų prioritetus galima tikėtis sukurti  tvirtus pagrindus ekonomikai augti, verslui modernizuoti, šalies konkurencingumui didinti ir, tuo pačiu, sukurti pastovų valstybės biudžeto pajamų šaltinį, užtikrinti žmonių gyvenimo gerovės bei gyvenimo kokybės augimą.

Kviečiame mokslo bendruomenę dalintis savo moksline ir praktine patirtimi šiame moksliniame žurnale. Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai. Tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines verslo vadybos ir ekonomikos mokslo problemas.

 • Tikslai ir taikymo sritis

„Verslo sistemos ir ekonomika“ (ang. Business Systems and Economics) (VSE) yra mokslo darbų leidinys, skirtas publikuoti mokslinius straipsnius iš verslo sistemų ir ekonomikos bei su jomis susijusių sričių. VSE žurnale nagrinėjami įvairūs verslo sprendimai, procesai ir veiklos, taip pat sisteminis požiūris į juos.

 • Žurnalo tematika apima, bet neapsiriboja, šiomis temomis:
 1. Konkurencingumas tarp valstybių pasaulio ekonomikoje
 2. Įmonių valdymas
 3. Institucinė ekonomika
 4. Verslo sistemų modeliavimas ir imitavimas
 5. Nauji finansų ekonomikos iššūkiai
 6. Vadybos informacinės sistemos
 7. Organizacinė elgsena ir teorija
 8. Įmonės socialinė atsakomybė
 9. Darbo santykiai ir žmoniškųjų išteklių valdymas
 10. Projektų ir programų vertinimas bei valdymas
 11. Verslo teisė
 12. Paslaugų ir prekybos pokyčių valdymas
 13. Partnerystės tinkų kūrimas ir plėtra
 14. Rinkodaros teorija ir praktika
 15. Darnaus vartojimo įgūdžių skatinimas
 16. Naujų verslo valdymo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros modelių kūrimas
„Verslo sistemos ir ekonomika“ yra Lietuvos Mykolo Romerio universiteto redaguojamas tarptautinis internetinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus. Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis.  Mokslo žurnalas „Verslo sistemos ir Ekonomika“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. ir ULRICH'S tarptautines duomenų bazes.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747