Naujausias numeris

Viešoji politika ir administravimas. 2019. Tomas 18, Nr. 1

Atsisiųsti (atsisiųsta - 58)

Birutė Jogaitė, Ilona Tamutienė, Kirsimarja Raitasalo. Specialistų, dirbančių priklausomybės ligų centruose, požiūris į alkoholio žalą geriančiųjų artimiesiems: Lietuvos atvejisAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 40)
Giedrius Česnakas, Gerda Jakštaitė. Lietuvos užsienio politika viešosios politikos kontekste: efektyvios vertinimo sistemos paieškaAtsisiųsti (atsisiųsta - 39)   
Pranas Mierauskas. Aplinkos apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas LietuvojeAtsisiųsti (atsisiųsta - 16)   
Rasa Melnikienė, Dalia Vidickienė. Lietuvos žemės ūkio politikos vertinimas remiantis kokybinės struktūros analizės metoduAtsisiųsti (atsisiųsta - 40)   
Ramunė Miežanskienė, Vidmantė Giedraitytė. Užsieniečių sociodemografiniai portretai Lietuvos teisėsaugos institucijų veikloje: ikiteisminio tyrimo įstaigų atvejo analizėAtsisiųsti (atsisiųsta - 36)   
Svitlana Khadzhyradieva, Tetiana Hrechko, Anatolii Savkov. Elgesio įžvalgos viešojoje politikoje: Ukrainos atvejisAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 32)
Algimantas Urmonas. Teisėkūros sąveikų su viešąja politika ypatumai LietuvojeAtsisiųsti (atsisiųsta - 12)   
Henrichas Šostakas, Jūratė Guščinskienė. Šauktinių motyvavimo priemonės ir jų taikymas Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centreAtsisiųsti (atsisiųsta - 46)   
Žilvinas Židonis, Sonata Andriuškevičienė. Ar institucinė inovacija reiškia naujus vadybos metodus? Transformacinė lyderystė ir darbuotojų įgalinimas profesinio švietimo įstaigoseAtsisiųsti (atsisiųsta - 34)   
Inga Uvarova, Alise Vitola. Europos kaimo vietovių mažų ir vidutinių įmonių inovacijų konkurencingumas ir galimybėsAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 33)