Naujausias numeris

Viešoji politika ir administravimas. 2018. Tomas 17, Nr. 1

Atsisiųsti (atsisiųsta - 20)

Jurgita Jurkevičienė, Eglė Butkevičienė. Pilietinis dalyvavimas ir įsitraukimas į elektroninius socialinius tinklus: tendencijos LietuvojeAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 6)
Ilona Tamutienė. Vaiko apsaugos veiksmingumo problemos LietuvojeAtsisiųsti (atsisiųsta - 8)   
Gintaras Žilinskas. Subjektyvus saugaus antibiotikų vartojimo suvokimas Europos Sąjungos sveikatos politikos konteksteAtsisiųsti (atsisiųsta - 7)   
Dalia Vidickienė. Naujosios ūkininkų kartos poreikiams pritaikytos kaimo politikos teoriniai pagrindaiAtsisiųsti (atsisiųsta - 9)   
Yeva Kish. Tarpvalstybinis Ukrainos ir Vengrijos pasienio sričių bendradarbiavimasAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 6)
Zinaida Manžuch, Arūnas Gudinavičius, Andrius Šuminas. Skaitmeninės atskirties mažinimo priemonės Lietuvoje: tikslai, auditorijos ir taikymo rezultataiAtsisiųsti (atsisiųsta - 14)   
Audronė Pauliukevičiūtė, Robertas Jucevičius. Kūrybiškas vystymas kaip sumanumo dimensija kultūros vadyboje: kriterijų ir indikatorių sistemaAtsisiųsti (atsisiųsta - 17)   
Vadim Lunyachek, Ruban Nataliia. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos valdymas visuotinio vidurinio ugdymo sistemojeAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 7)
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė. Visuomenės pasitikėjimas valstybės tarnybos įstaigomis ir tarnautojais Lietuvoje: reprezentatyvios šalies gyventojų apklausos rezultataiAtsisiųsti (atsisiųsta - 9)   
Kęstutis Vitkauskas, Algis Junevičius. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūra ir kontrolė: probleminiai aspektaiAtsisiųsti (atsisiųsta - 8)