Naujausias numeris

Viešoji politika ir administravimas. 2017. Tomas 16, Nr. 3

Atsisiųsti (atsisiųsta - 132)

Svajūnė Ungurytė-Ragauskienė, Mantas Bileišis. Karjeros vystymas profesinėje karo ir statutinėje tarnybose: atviros durys inovacijoms vesrus inertiška hierarchinė kultūraAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 49)
Mariusz Kubiak, Robert Gawłowski. Lokalinis saugumo valdymas šalies vidaus saugumo kontekste: Lenkijos atvejo analizėAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 28)
Eglė Vaidelytė, Evelina Sodaitytė. Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizėAtsisiųsti (atsisiųsta - 48)   
Gabrielė Čepeliauskaitė, Rūta Petrauskienė. Pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai LietuvojeAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 56)
Saulius Pivoras, Natalja Gončiarova. Valstybės tarnautojų profesinė diskrecija aptarnaujant valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo agentūros klientus: Lietuvos darbo biržos atvejisAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 39)
Algis Junevičius, Edvinas Albrektas. Lietuvos turizmo plėtros politikos galimybių analizėAtsisiųsti (atsisiųsta - 37)   
Sonata Vyšniauskienė, Rūta Brazienė. Palankios šeimai politikos vertinimas LietuvojeAtsisiųsti (atsisiųsta - 32)   
Dalia Vidickienė. Ekonomikos reguliavimo kryptys vykstant esminiams ūkio struktūros pokyčiamsAtsisiųsti (atsisiųsta - 28)   
Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė. Lietuvos politinių partijų požiūriai į Europos integraciją: 2016 m. Seimo rinkimų programų analizėAtsisiųsti (atsisiųsta - 36)   
Laura Janavičiūtė, Audronė Telešienė, Jurgita Barynienė. Aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracija ir darbo rinkos tvarumo užtikrinimo politikos Europos Sąjungoje 2013-2014 m.Atsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 48)