Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Viešoji politika ir administravimas. 2005. Nr. 11.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 4007)


Anne Marie Berg. Naujoji viešoji tarnyba – naujieji valstybės tarnautojai? Kultūros ir asmenybės kaitos vadyba viešosios tarnybos transformacijos laikotarpiu.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1137)    
Vladislavas Domarkas, Rita Masionytė. Viešojo administravimo modernizavimo galimybės globalizacijos sąlygomis.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2350)    
Saulius Šiliauskas. Pilietinės visuomenės ir pilietiškumo diskursai modernioje demokratijos refleksijoje.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1902)    
Michael James Macaulay. Viešojo gyvenimo standartų komiteto įtakos vertinimas.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1333)    
Evelina Meilienė, Vytautas Snieška. Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5935)    
Jolanta Juralevičienė. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos raida 1990 - 1995 metais.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1511)    
Rūta Petrauskienė. Lietuvos savivaldybių vidaus administravimo tobulinimas.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2712)    
Vaidas Morkevičius. Terra incognita: kiekybinė viešosios politikos diskurso turinio analizė.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3148)    
Vainius Smalskys. „Gerovės valstybės“ ir socialinės viešosios politikos krypčių teoriniai aspektai.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3341)    
Jolita Piliutytė. Rinkodaros metodų taikymo teoriniai aspektai miestų plėtros kontekste
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1903)    
Irena Damirova, Rasa Šnapštienė, Viešojo administravimo stebėsenos sistemos problemos ir perspektyvos.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1885)    
Mindaugas Puidokas. Valdymo pokyčiai Rusijos gynybos pramonėje.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 991)    
Alvydas Raipa. Viešoji politika: racionalumas ir interpretacijų įvairovė.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1009)    
Algirdas Degutis. Robertas Kaganas apie Vakarų skilimą.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 763)    

Atgal