Apie leidinį

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS PERIODINIS RECENZUOJAMAS MOKSLO DARBŲ LEIDINYS

"SVEIKATOS POLITIKA IR VALDYMAS"

ISSN 2029-3569

http://spv.mruni.eu

 

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Sveikatos politika ir valdymas“ tikslai:

skatinti mokslinį dialogą tarp Europos ir pasaulio mokslininkų;

analizuoti sveikatos politikos ir vadybos mokslų problemas atspindinčias nacionalinį bei tarptautinį kontekstą bei aplinką;

skleisti inovatyvių tyrimų patirtį;

plėtoti tarpdisciplininius socialinių ir biomedicinos bei humanitarinių mokslų krypčių tyrimus.

 Periodiniame metiniame recenzuojamame leidinyje „Sveikatos politika ir valdymas” spausdinami įvairių tradiciškai išskiriamų  socialinių mokslų krypčių (politikos, vadybos, teisės, ekonomikos,  viešojo administravimo, sociologijos, psichologijos, edukologijos, socialinės informatikos ir kt.) ir biomedicinos (visuomenės sveikatos, slaugos, medicinos ir kt.) bei humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, filosofijos ir kt.) ir kitų tarpdisciplininių tyrimo sričių moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie sveikatos politikos ir vadybos  mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus.

Mokslo darbų leidinio „Sveikatos politika ir valdymas“ Partneriai ir atstovaujantys juos Redkolegijos nariai – Kalgary universitetas, Alberta universitetas (Kanada), Duke ir Šiaurės Karolinos universitetas (Jungtinės Amerikos valstijos), Europos sveikatos priežiūros kokybės asociacija, Šiaurės Vakarų I. Mečnikovo universitetas (Rusija), Rygos Stradinio universitetas (Latvijos Respublika).

„Sveikatos politikos ir valdymo ” žurnale skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

Pateikiami moksliniai straipsniai yra recenzuojami mažiausiai dviejų redaktorių kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747