Naujausias numeris

Socialinių mokslų studijos. 2018, Nr. 10(1)


Danutė Kalavinskaitė. ŠIUOLAIKINĖ RELIGINĖ KŪRYBA: AR PASAULIETIŠKUMAS (PROFANUM) GALI BŪTI SAKRALUS?Atsisiųsti (atsisiųsta - 35)   
Dalia Čiočytė. LITERATŪRA IR KRIKŠČIONYBĖ. TEODICĖJOS ASPEKTASAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 26)
Olga Tabachnikova. TARP LITERATŪROS IR RELIGIJOS: SIDABRO AMŽIAUS IDĖJŲ TAIKYMAS DABARČIAI – POETINĖ ĮŽVALGA KAIP RELIGINGUMO IŠRAIŠKA?Atsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 32)
Nina Panina, Natalya Bartosh. IKONIŠKAS PARALELINĖS VIZUALIZACIJOS INTERPRETAVIMAS SIBIRIETIŠKUOSE SERGEJAUS ELOJANO PAVEIKSLĖLIUOSE, ILIUSTRUOJANČIUOSE VIKTORO ASTAFJEVO „ŽUVIS CARAS” APSAKYMĄAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 34)
Silvija Rakutienė. TRADICINIO IR MODERNAUS TIKĖJIMO SANDŪRA IKIEGZILINĖJE BERNARDO BRAZDŽIONIO KŪRYBOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 28)   
Asta Gustaitienė. ŠIUOLAIKINĖ LIETUVIŲ PROBLEMINĖ-PSICHOLOGINĖ PAAUGLIŲ LITERATŪRA LITERATŪROS TEOLOGIJOS POŽIŪRIUAtsisiųsti (atsisiųsta - 29)   
Mindaugas Verbickas. PSICHOANALIZĖS REIKŠMĖ SOCIALINIŲ NORMŲ PAŽINIMUIAtsisiųsti (atsisiųsta - 29)   
Mateusz Dąsal, Radosław Łazarz. DVASINIŲ IR RELIGINIŲ POREIKIŲ REALIZAVIMAS ŠIUOLAIKINĖJE MODERNIOJE CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 38)   
Kateryna Kosinova. VEIKLOS RANGOS FENOMENAS: JOS ĮTAKA NACIONALINĖS EKONOMIKOS PAGYVINIMUIAtsisiųsti (atsisiųsta - 28)   
Daryna Kosinova. TARPTAUTINĖS FRANŠIZĖS SUTARTYS UKRAINOJE AUKŠTOJO MOKSLO SRITYJE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOSAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 28)