Naujausias numeris

Socialinių mokslų studijos. 2017, Nr. 9(2)


Saulius Kanišauskas. LAISVĖS ONTOLOGIJAAtsisiųsti (atsisiųsta - 16)   
Povilas Aleksandravičius. KULTŪRA IR RELIGINIAI UŽDAVINIAI GLOBALIZUOTAME PASAULYJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 16)   
Wiesna Mond-Kozlowska. DVASIŠKOJO IR KULTŪRINIO PRADŲ JUNGTIES IŠRAIŠKA ŽMOGAUS KŪNU ŠOKIO MENEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 11)
Ludmila A. Boris. RELIGINĖS STRUKTŪROS ŠIUOLAIKINIAME RETORINIAME DISKURSEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 17)
Susan Robbins. BIBLINIS ŠVIESOS SIMBOLIS J. R. R. TOLKIENO KŪRINIUOSE „SILMARIJONAS“ IR „ŽIEDŲ VALDOVAS”Atsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 9)
Irina Bagration-Moukhraneli. ORTODOKSŲ DOKTRINA ŠIUOLAIKINĖJE RUSŲ PROZOJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 12)
Natalia Mikhalenko. TEURGINIAI IR PROMETĖJIŠKI ALEKSANDRO CHAYANOVO ROMANO „MANO BROLIO ALEKSEJAUS KELIONĖ Į VALSTIETIŠKOS UTOPIJOS ŠALĮ” ASPEKTAIAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 13)
Jūratė Landsbergytė. SAKRALUMAS BALTIŠKOSIOS TAPATYBĖS KONCEPTEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 11)
Agnieszka Draus. BIBLINĖS PASAULIO SUTVĖRIMO IR ŽMOGAUS NUOPOLIO ISTORIJOS MUZIKOJE – KELETAS DARBŲ, DAUG PASTABĖJIMŲAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 34)
Natalia Volokitina. DIEVO ĮVAIZDIS FRANZO WERFELIO DARBUOSEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 16)
Renata Borowiecka. SAKRALINĖ SRITIS PAWEŁO ŁUKASZEWSKIO RELIGINĖJE MUZIKOJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 13)
Remigijus Jokubauskas. ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMAS NEMOKUMO TEISĖJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 14)