Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3(7)

David Schultz. Neoliberali valstybė postglobaliame pasaulyje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2500)    
Arvydas Guogis, Boguslavas Gruževskis. Ar reikia kitokio Lietuvos visuomenės socialinės raidos modelio?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3688)    
Leonas Virginijus Papirtis, Audrius Bitinas. Socialinio teisingumo įgyvendinimo problematika finansuojant socialinės saugos sistemą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4087)    
Aušra Klimavičienė. Tvaraus pensijos portfelio sudarymas dinaminiu stochastiniu imitaciniu modeliavimu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2105)    
Raminta Jančaitytė. Šeimos politikos formavimo problemų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3543)    
Laura Sapranavičiūtė, Aidas Perminas, Liuda Šinkariova. Meninio ir socialinio profilio studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų palyginimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2969)    
Paresh Kathrani. Konstruojant žmogaus laisvę: Pabėgėlių konvencija ir įtakos tinklai (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1546)    
Pranas Mierauskas. Suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas Lietuvos saugomų teritorijų valdyme
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2764)    
Vida Motiekaitytė, Asta Juknevičiūtė. Gamtosauginio audito vaidmuo gamtotvarkos procese
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2633)    
Kęstutis Štaras, Aneta Šiopė. VšĮ Centro poliklinikos veiklos efektyvumo vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4254)    
Mindaugas Laužikas, Renata Tišinaitė, Aurelija Genytė. Įmonės dydžio ir gyvavimo trukmės svarba Lietuvos finansinių komapnijų verslo modeliams ir strategijoms, įgyvendnant finansinių priemonių rinkų direktyvą (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1740)    
Ainė Lučinskienė, Vladas Rimkus. Mokestinių sutarčių vieta tarptautinio apmokestinimo teisinio reguliavimo šaltinių hierarchijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2899)    
Olga Petroševičienė. Efektyvi uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių interesų apsauga: įstatinio kapitalo reikalavimas ar sutartiniai bei kitos kreditorių teisių apsaugos priemonės? (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5458)    
Danguolė Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: teisinio reguliavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse tendencijos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5560)    
Saulius Urbonavičius. Koncesijos samprata ir teisinis reguliavimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 7664)    
Inga Daukšienė. Sąvoka „darbuotojas“ pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 str.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3489)    
Vilius Mačiulaitis. Terminuotosios darbo sutartys flexicurity aspektu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3371)    
Vaidotas Granickas. Teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimo bruožai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5491)    
Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė. Tiesioginės diskriminacijos samprata pagal Rasių lygybės, Užimtumo lygybės ir Lyčių lygybės direktyvas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3788)    
Darius Bolzanas. Naujai paaiškėjusios aplinkybės kaip proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagrindas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3481)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747