Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 2(6)

Gintaras Aleknonis. Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2493)    
Audronė Balkytė, Manuela Tvaronavičienė. Pasirengimas Europos Sąjungos strategijai „ES 2020“: Lietuvos patirtis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2905)    
Malvina Arimavičiūtė. Lietuvos savivaldos institucijų personalo atitikties strateginiams ekonomikos reikalavimams tyrimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1953)    
Kęstutis Peleckis, Aistė Mažeikienė. Aukštosios mokyklos potencialas kaip socialinė ekonominė kategorija: samprata, esmė ir funkcijos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1239)    
Hana Marková. Nekilnojamojo turto mokestis Čekijos Respublikoje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1120)    
Radim Boháč. Paveldėjimo, dovanojimo bei nekilnojamojo turto perleidimo mokesčiai Čekijos Respublikoje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1396)    
Vida Motiekaitytė, Loreta Steponėnaitė. „Baltija 21“ – vyriausybinės bendradarbiavimo veiklos gerinant Baltijos jūros aplinkos būklę vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2271)    
Ugnius Trumpulis. Žmogaus individualūs interesai kaip viešojo intereso pagrindas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3754)    
Tomas Blinstrubis. Pasaulietinės valstybės principas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2117)    
Darius Butvilavičius. Tautos atstovybės intervencijos į konstitucijos tekstą ribojimai: konstitucijos stabilumo aspektas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2447)    
Laimonas Markauskas. Reklamos ir kitos informacijos apie prekes ir paslaugas santykis: teisinis aspektas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4885)    
Indrė Špokienė. Retomis ligomis sergančių pacientų teisinės galimybės gydytis neregistruotais vaistais
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1717)    
Asta Jakutytė-Sungailienė. Prievolės įvykdymo natūra taikymas esant nuomos teisiniams santykiams (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2411)    
Kristina Saukalienė. Statybos defektai ir užsakovo atsakomybės už juos problemos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 8408)    
Anželika Banevičienė. Pagrindindinės koncentracijų vertinimo taisyklės Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1533)    
Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio reglamentavimo pokyčiams
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2162)    
Žilvinas Terebeiza. Įrodinėjimo našta ar pareiga
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3820)    
Justinas Sigitas Pečkaitis, Arvydas Pocius, Viktoras Justickis. Žudikų tipologija Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1221)    
Žaneta Navickienė. Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas ikiteisminiame tyrime: tyrėjo požiūris (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2806)    
Ruth Reches. Psichologinio pasipriešinimo atkuriamajam teisingumui problema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1360)    

Atgal