Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 1(5)

Gintaras Aleknonis. Bandymai matuoti žiniasklaidos reputaciją (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3742)    
Edita Žiobienė, Gintaras Kalinauskas. Parlamentinės kontrolės funkcijos būtinumas ir pagrindiniai parlamentinės kontrolės subjektai Lietuvoje: Seimo nuolatiniai komitetai (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1651)    
Aelita Skaržauskienė, Gintarė Paražinskaitė. Lietuvos įmonių vadovų intelekto kompetencijų raiška
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5114)    
Jolanta Grigaliūnaitė. Verslo interesų asociacijos Lietuvoje: statusas, vaidmuo ir perspektyvos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1991)    
Algimantas Urmonas, Virginijus Kanapinskas. Teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos gamtinių dujų rinkoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2253)    
Vidmantas Jurgaitis, Violeta Kosmačaitė. Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3052)    
Andrejus Novikovas. Viešosios tvarkos apsauga savivaldybių teritorijose (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1349)    
Audrius Bakaveckas. Administracinės teisės šaltinių sistema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5577)    
Gytis Kuncevičius. Sutartis kaip viešojo administravimo subjektų teisinės veiklos Lietuvoje forma: probleminiai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3172)    
Rūta Lazauskaitė. Susitarimų dėl sutartinės atsakomybės ribojimo teisinė prigimtis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3652)    
Ąžuolas Čekanavičius. Privalomo autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teoriniai ir praktiniai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2442)    
Inga Žalėnienė. Atstovavimo civiliniame procese sampratos problema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3959)    
Daivis Švirinas. Rekomenduojamų perpardavimo kainų taikymo vertinimo pagal Europos Bendrijos sutarties 81 straipsnį ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2158)    
Jaroslavas Buinauskas. Europos Sąjungos finansinės paramos kontrolės sistemos reguliavimas Lietuvoje 2004–2006 metais (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1819)    
Justina Balčiūnaitė. EB konkurencijos teisės procedūrų pobūdis: ar turėtų būti taikomas EŽTK 6 straipsnis šių procedūrų metu?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2187)    
Vitalija Tamavičiūtė. Privataus asmens locus standi ginčijant Europos Sąjungos teisės aktų teisėtumą: ar pagrįstai kritikuojamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2368)    
Eglė Mackuvienė. Teisės mokslo ir jurisprudencijos moksliškumo problema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2658)    
Aistė Račkauskaitė. Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6705)    
Aušra Tartilaitė. Nelaimingas atsitikimas darbe darbuotojui esant neblaiviam: samprata, prevencija ir teisinė atsakomybė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4572)    
Tadas Elzbergas. Paciento teisė į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES valstybėse narėse
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3709)    
Marija Aušrinė Pavilionienė. Lygios galimybės, kurios pakeitė pasaulį (Pranešimas konferencijoje)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3729)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747