Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinių mokslų studijos. 2009, Nr. 2(2)

1. Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė, Agnė Šimelytė "Review of Approaches Towards FDI: Driving Forces and Plausible Consequences"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2919)    
2. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė "The Development of Third Sector in the Baltic States: Impact of Legal Environment"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1774)    
3. Voldemaras Bumblys "Antano Kriščiukaičio akademinė veikla"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1693)    
4. Tomas Blinstrubis "Suvereniteto įgyvendinimo ypatumai ir religijos laisvė valstybės ir bažnyčios konstituciniuose santykiuose. Šveicarijos pavyzdys (I)"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2084)    
5. Darius Butvilavičius "Steigiamosios ir įsteigtosios valdžių konstitucinė skirtis"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3164)    
6. Laimonas Markauskas "Reklamos kaip komercinės informacijos ribojimo doktrina Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2245)    
7. Jolanta Bieliauskaitė "Socialinio teisingumo principų sistema šiuolaikinėje vakarų teisės tradicijoje"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6564)    
8. Regina Valutytė "Valstybių atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų teisiniai pagrindai"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2077)    
9. Agnė Vaitkevičiūtė "Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus europos bendrijos teisę, atlyginimas privačiam asmeniui"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2519)    
10. Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša "Šeimos susijungimo direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3800)    
11. Edita Gruodytė, Simona Žižienė "Juridinis asmuo – nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui subjektas"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3461)    
12. Rima Ažubalytė, Egidijus Losis "Už procesinį pažeidimą taikytinos prievartos priemonės"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4257)    
13. Tomas Rudzkis "Latentinės nusikalstamumo dalies prognozavimo klausimu"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1814)    
14. Stasys Vėlyvis, Darius Bolzanas "Užbaigta byla kaip proceso atnaujinimo civilinėje byloje sąlyga"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4052)    
15. Edvardas Sinkevičius "Disponavimo gabenamu kroviniu mechanizmas ir disponavimo kroviniu teisės perėjimo probleminiai aspektai"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3514)    
16. Erikas Saukalas "Priežastinio ryšio turto draudimo teisiniuose santykiuose taikymo teismų praktikoje aspektai"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2549)    
17. Mantas Arasimavičius "Internetinių azartinių lošimų teisinio reguliavimo problemos"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4076)    
18. Jelena Kutkauskienė, Antanas Rudzinskas "Informuoto paciento sutikimas: pacientui teikiamos informacijos teisinio įvertinimo problemos"
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3499)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747