Apie leidinį

http://sms.mruni.eu

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos“ tikslai:

  • skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų;
  • analizuoti socialinių  ir humanitarinių  mokslų problemas atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką;
  • skleisti inovatyvių tyrimų patirtį;
  • plėtoti tarpdisciplininius socialinių  ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus.

 Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame leidinyje „Socialinių mokslų studijos” spausdinami įvairių tradiciškai išskiriamų  socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo, politologijos, sociologijos, psichologijos, edukologijos, socialinės informatikos ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų; meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų studijos: Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos bei Europos studijos; klutūros ir medijų studijos ir kt.) ir transdisciplininių tyrimo sričių (migracijos studijos,kultūros ir technologijų sąveikos tyrimai ir kt.) moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus.

Mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos“ partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkijos Respublika), Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Čekijos Respublika), Latvijos universitetas (Latvijos Respublika).

„Socialinių mokslų studijose” skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

„Socialinių mokslų studijoms“ pateikiami moksliniai straipsniai yra recenzuojami mažiausiai dviejų redaktorių kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

Mokslo darbų leidinys „Socialinių mokslų studijos“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. ir ULRICH'S tarptautines duomenų bazes.            

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747