Naujausias numeris

Socialinis darbas. Nr. 15(1), 2017


Vida Gudžinskienė, Jelena Šurpik. JAUNUOLIŲ, TURINČIŲ PROTO NEGALIĄ, SAVARANKIŠKUMO UGDYMO(SI) SĖKMĖS KRITERIJAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 46)   
Vida Gudžinskienė, Nerijus Ramanauskas. SOCIALINIS DARBAS SU JAUNUOLIAIS, LEIDŽIANČIAIS LAIKĄ GATVĖJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 58)   
Gediminas Navaitis, Vladas Gaidys. AZARTINIAI LOŠIMAI: LIETUVOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS LYGINAMOJI ANALIZĖAtsisiųsti (atsisiųsta - 34)   
Jolita Dudaitė, Romas Prakapas. LIETUVOS MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ SU „ACTIVINSPIRE“ INTERAKTYVIĄJA SISTEMA, PATIRTYS NAUDOJANT „ACTIVINSPIRE“ VERTINIMO SISTEMĄAtsisiųsti (atsisiųsta - 33)   
Romas Prakapas, Gintautė Žibėnienė. VERSLUMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS PRADINIAME UGDYMEAtsisiųsti (atsisiųsta - 30)   
Laima Skrickienė. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PADALINIO VADOVO VADYBINIŲ KOMPETENCIJŲ STRUKTŪRAAtsisiųsti (atsisiųsta - 47)