Naujausias numeris

Socialinis darbas. Nr. 15(2), 2017


Vida Gudžinskienė, Nerijus Ramanauskas. JAUNUOLIŲ, LEIDŽIANČIŲ LAIKĄ GATVĖJE, PAVEIKSLAS IR JŲ ELGESIO KRIZES SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 118)   
Rita Raudeliūnaitė, Anželika Smalcer. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ Į NAMUS TEIKIMO VERTINIMAS PASLAUGŲ GAVĖJŲ POŽIŪRIUAtsisiųsti (atsisiųsta - 109)   
Odeta Merfeldaitė, Daiva Penkauskienė, Jolanta Pivorienė, Asta Railienė. VISOS DIENOS MOKYKLOS ĮGYVENDINIMO PRAKTIKA: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTISAtsisiųsti (atsisiųsta - 88)   
Isa Deveci, Salih Cepni. Į GAMTOS MOKSLŲ MOKYMĄ INTEGRUOTŲ VERSLUMO UGDYMO MODULIŲ POVEIKIS BŪSIMŲ GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ VERSLUMO SAVYBĖMSAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 167)
Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė, Irena Žemaitaitytė. ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ PAPLITIMAS TARP LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲAtsisiųsti (atsisiųsta - 106)   
Daiva Skučienė, Gintarė Kaminaitė. PAJAMŲ NELYGYBĖS REIKŠMĖS IR PATIRTYS KASDIENINIAME GYVENIMEAtsisiųsti (atsisiųsta - 109)   
Dorota Ackermann-Szulgit, Magdalena Zubiel-Kasprowicz. DEŠINIOJO IR KAIRIOJO PUSRUTULIO KALBOS APDOROJIMAS NEUROPSICHOLOGINIU ASPEKTUAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 123)