Naujausias numeris

Socialinis darbas. Nr. 17(1), 2019


Alina Petrauskienė, Vilma Kudarauskienė. ARTIMŲJŲ, GLOBOJANČIŲ ŠIZOFRENIJA SERGANČIUS ASMENIS, PATIRTIS TENKINANT PAGALBOS POREIKĮAtsisiųsti (atsisiųsta - 26)   
Florentina Scârneci-Domnișoru, Marinela Șimon. SIGNIFICANCES OF VOLUNTEERING FOR THE SENIOR CITIZENS OF BRASOV (ROMANIA)Atsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 37)
Violeta Jegelevičienė, Dalia Prakapienė, Romas Prakapas, Andrius Stasiukynas. PEDAGOGO BENDRAVIMO KOMPETENCIJOS PRISTATYMAS LIETUVOS INTERNETO ŽINIASKLAIDOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 38)   
Gintautė Žibėnienė. MOKINIO UGDYMO(SI) REZULTATAI, KAIP ESMINIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS PAŽANGOS POŽYMIS, MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ POŽIŪRIUAtsisiųsti (atsisiųsta - 47)   
Indrė Čergelytė – Podgrušienė, Vida Gudžinskienė. TĖVŲ, AUGINANČIŲ CUKRINIU DIABETU SERGANTĮ VAIKĄ, EMOCINĖ BŪKLĖ IR MOKYMOSI SUSIGYVENTI SU LIGA PATIRTISAtsisiųsti (atsisiųsta - 48)   
Eglė Steponėnienė, Rita Raudeliūnaitė. VERBALINIO ELGESIO ANALIZĖS TAIKYMAS UGDANT FUNKCIONALIĄ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ KALBĄAtsisiųsti (atsisiųsta - 65)   
Eglė Visakavičiūtė, Rita Bandzevičienė. NESMURTINIO BENDRAVIMO INTERVENCINĖS PROGRAMOS POVEIKIS PROGRAMOS DALYVIŲ SOCIALINEI ELGSENAI: SISTEMINĖS TYRIMŲ ANALIZĖS APŽVALGAAtsisiųsti (atsisiųsta - 37)   
Valdonė Indrašienė. RIMVYDO AUGUTAVIČIAUS DAKTARO DISERTACIJOS „ĮTRAUKIANTIS SANTYKIS SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ NARIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO(SI) PROCESE: GRINDŽIAMOJI TEORIJA“ RECENZIJAAtsisiųsti (atsisiųsta - 28)   
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747