Naujausias numeris

Socialinis darbas. Nr. 16(1), 2018


Ulla Zumente- Steele, Svajonė Mikėnė. GLOBĖJŲ IR EKSPERTŲ POŽIŪRIAI Į SOCIALINĘ PARAMĄ IR PAGALBĄ EMIGRAVUSIŲ TĖVŲ VAIKAMS LATVIJOJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 32)
Raminta Bardauskienė, Erika Ratkevičiūtė. VADOVŲ NUOSTATOS APIE LYČIŲ VAIDMENIS FORMUOJANT KOLEKTYVĄ VAIKŲ GLOBOS ORGANIZACIJOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 41)   
Jolanta Pivorienė, Polina Šedienė. SERGANČIŲJŲ LĖTINE PSICHIKOS LIGA GYVENIMO POKYČIŲ APIBRĖŽTIS EGZISTENCINĖS TEORIJOS PERSPEKTYVOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 44)   
Danuta Borecka-Biernat, Gražina Čiuladienė. SĄSAJA TARP TĖVŲ AUKLĖJIMO STILIAUS IR PAAUGLIŲ KONFLIKTO SPRENDIMO STRATEGIJŲAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 39)
Mare Leino. UNIVERSITETAS IR / ARBA PROFESINĖ MOKYKLA - KADA IR KODĖL?Atsisiųsti (atsisiųsta - 60)   
Gintautė Žibėnienė. STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LŪKESČIAI: SOCIALINIO DARBO STUDENTŲ POŽIŪRISAtsisiųsti (atsisiųsta - 29)   
Jolita Dudaitė. RAŠTINGUMO KAITA KAIP ŠVIETIMO REFORMOS REZULTATAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ RAŠTINGUMO PALYGINIMAS SU KITŲ POSTSOVIETINIŲ ŠALIŲ GYVENTOJŲ RAŠTINGUMUAtsisiųsti (atsisiųsta - 23)   
Vida Gudžinskienė, Indrė Čergelytė. CUKRINIU DIABETU SERGANČIŲ ASMENŲ SVEIKATAI PALANKIŲ ĮGŪDŽIŲ INTEGRAVIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 42)   
Valdonė Indrašienė, Eglė Kairelytė – Sauliūnienė. FUNKCINIO ELGESIO VERTINIMO METODIKOS TAIKYMAS UGDANT PROBLEMINIU ELGESIU PASIŽYMINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ TURINČIUS VAIKUSAtsisiųsti (atsisiųsta - 42)   
Kristina Vrubliauskaitė. PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI, DIDINANTYS NEPILNAMEČIŲ MERGINŲ TAPIMO PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKA RIZIKĄ: SISTEMINĖ ANALIZĖAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 51)