Naujausias numeris

Socialinis darbas. Nr. 16(2), 2018


Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Zuzana Gejdošová. THE MOTIVATION FOR THE PERFORMANCE OF SOCIAL WORK IN THE CONTEXT OF PERSONAL SKILLS AND ABILITIES OF SOCIAL WORKERS ACTIVE IN PUBLIC ADMINISTRATIONAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 80)
Vida Gudžinskienė, Jolita Gečienė. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ POŽIŪRIS Į TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘAtsisiųsti (atsisiųsta - 77)   
Shahnaz Sheibani, Rumaya Juhari, Mariani Mansour, Zarinah Arshat, Majid Yoosefi Looyeh. RELATIONSHIP BETWEEN GENDER, FAMILY INCOME, AND PARENTING WITH POSITIVE WELL-BEING OF IRANIAN ADOLESCENTS IN MALAYSIAAtsisiųsti (atsisiųsta - 72)   
Vida Gudžinskienė, Neringa Kurapkaitienė. ATSKIRIANČIOS IR AUGINANČIOS SUNKUMO PATIRTYS SAVANORIAUJANTAtsisiųsti (atsisiųsta - 92)   
Jolita Dudaitė. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ: LIETUVOS ATVEJISAtsisiųsti (atsisiųsta - 52)   
Rimvydas Augutavičius, Tomas Butvilas. SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ NEFORMALIOJO UGDYMO GRINDŽIAMOJI TEORIJAAtsisiųsti (atsisiųsta - 78)   
Gintautė Žibėnienė, Jūratė Česnavičienė. MOKYKLOS PAŽANGA IR INFORMACIJOS APIE JĄ SKLAIDA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS BENDRUOMENĖS POŽIŪRIUAtsisiųsti (atsisiųsta - 77)   
Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Daiva Penkauskienė, Jolanta Pivorienė, Asta Railienė, Justinas Sadauskas, Natalija Valavičienė. KRITINIO MĄSTYMO SAMPRATOS INTERPRETACIJOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 77)