Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 9(2), 2010

Vida Kanopienė, Giedrė Blažytė. Prekybos žmonėmis aukų (re-)integracija į darbo rinką
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 849)    
Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül. Skurdas, paramos teikimas ir darbas: Turkijos atvejis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1215)    
Sofia Almeida Santos, Eunice Macedo. Belgijos, Olandijos, Lietuvos ir Portugalijos moterų balsas: šalių socialinė politika Europoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 877)    
Algirdas Monkevičius. Mokymasis visą gyvenimą: kūrybiškumo ir laimės aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1908)    
Jolanta Pivorienė, Birutė Abeciūnaitė. Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimas dirbant su vaikais iš rizikos šeimų vaikų dienos centruose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 9304)    
Rita Raudeliūnaitė. Socialinio darbo studentų patirtis studijų praktikoje: rašytinių refleksijų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5282)    
Justinas Sadauskas, Irena Leliūgienė. Socialinio darbuotojo kompetencijos veikti bendruomenėje struktūra
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 7143)    
Alina Petrauskienė, Romena Skrickaitė. Socialinio darbuotojo patirtis užtikrinant pacientų teises psichikos sveikatos priežiūroje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2803)    
Jonas Ruškus, Dainius Žvirdauskas, Viktorija Kačenauskaitė. Interneto vartojimo grėsmių suvokimas ir patirtis: moksleivių viktimizacijos prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1949)    
Odeta Merfeldaitė, Valdonė Indrašienė. Mokyklos vadovo vaidmuo, užtikrinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1190)    
Asta Railienė, Loreta Žadeikaitė. Socialinės pedagogikos studijų programos, skirtos profesijos patarėjo kompetencijoms ugdyti, ekspertinis vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 840)    
Romas Prakapas, Brigita Kairienė. Suaugusiųjų, siekiančių pradinio ir pagrindinio išsilavinimo, dalyvavimas formaliajame ugdyme
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1206)    
Eunice Macedo. Naujų Europos kelių paieška? Tarptautinė mokymosi patirtis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 765)    
Viktorija Mažeikienė, Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė, Galina Kavaliauskienė. Savarankiškas ir kūrybingas mokinys anglų kalbos mokymo procese
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 943)    
Brigita Kairienė. Agresyvus tėvų elgesys su savo vaikais: sampratos problema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2410)    
Saulė Raižienė, Akvilė Bakšytė. Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų perdegimo sindromo, socialinės paramos bei saviveiksmingumo sąsajos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3530)    
Kristina Banytė, Rūta Pukinskaitė. Jaunuolių prieraišumo stilių, nuostatų į meilę ir jautrumo atstūmimui sąsajos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2490)    
Oksana Malinauskienė, Rimantas Vosylis, Rasa Erentaitė, Rita Žukauskienė. Vyresniųjų paauglių lyties tapatumo ir tėvų auklėjimo stiliaus ryšiai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3298)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747