Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas. Nr. 11(1), 2012

Boguslavas Gruževskis, Urtė Lina Orlova. Sąvokos „gyvenimo kokybė“ raidos tendencijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3192)    
Inga Gaižauskaitė. Focus grupės metodo taikymas socialinio darbo tyrimuose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2060)    
H. Eylem Kaya, Josef Zukal. Mokymasis visą gyvenimą ir ontologinis saugumas: interesų derinimas ir jo kaina
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 854)    
Alvydas Raipa, Jolanta Buškevičiūtė, Vidmantė Giedraitytė. Inovatyvus socialiai orientuotų sprendimų pobūdis šiuolaikiniame viešajame valdyme
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2063)    
Arvydas Guogis. Kai kurie Švedijos socialdemokratijos ideologiniai aspektai socialiniu požiūriu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1501)    
Aušra Kolbergytė, Valdonė Indrašienė. Konsultuojamojo ugdymo kompetencijos taikymo galimybės socialinių darbuotojų rengime: teorinės prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3244)    
Asta Railienė, Vida Gudžinskienė, Socialinių įgūdžių ir karjeros kompetencijų ugdymas vaikų dienos centre: vaikų dienos centrų darbuotojų požiūris
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1752)    
María Carmen Pérez Belda. Ispanijos socialinės apsaugos sistemos atsakas išsėtinei sklerozei: Alicantes atvejo analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 884)    
Aistė Bartkevičienė, Rita Raudeliūnaitė. Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2501)    
Renata Mienkowska –Norkienė. Nelygybė skyrybų mediacijoje – priežastys, raiška ir būdai jos išvengti. Pamokos Lietuvai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1263)    
Tomas Mackevičius. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir integracijos programos vykdomos pataisos inspekcijose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3480)    
Romas Prakapas, Danguolė Juciuvienė. Teisinio ugdymo integracija pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2633)    
Lina Petrauskienė, V. Živilė Jonynienė. Teisinio švietimo samprata ir poreikis ugdymo institucijoje: 10–12 klasių moksleivių požiūris
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2369)    
Jolita Dudaitė, Gintautė Žibėnienė. Verslumo edukologijos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų samprata apie verslumą ir verslumo ugdymą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1691)    
Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė. Galimos pedagogų diskriminacijos apraiškos bendrojo lavinimo mokykloje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1493)    
Saulė Raižienė. Suvokto nesaugumo kaimynystėje ir paauglių pilietiškumo sąryšis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 953)    
Rasa Pilkauskaitė-Valickienė. Rita Žukauskienė. Dalyvavimo mokyklos veikloje raidos trajektorijos vėlyvojoje paauglystėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1166)    
Šarūnas Žukauskas, Rita Žukauskienė. Studentų nuostatos skolinimosi atžvilgiu ir jų skolinimosi elgesys
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1381)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747