Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas. Nr. 10(2), 2011

Asta Railienė. Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 901)    
Laura Ustinavičiūtė, Agata Katkonienė, Irena Žemaitaitytė. Veiksniai, susiję su sėkmingu karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1436)    
Romas Prakapas, Vitalija Čepaitė. Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1740)    
Irena Leliūgienė, Roma Terechovienė. Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 8255)    
Audronė Juodaitytė. Vaikai kaip tyrimo dalyviai: pasitikėjimo ribos ir tyrėjo etika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1445)    
Živilė Vilma Jonynienė, Agnė Bartkutė, Tomas Butvilas. Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė prieš patyčias mokyklose: mokinių ir mokytojų sampratos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3728)    
Daiva Malinauskienė. Vaikų smurtinį elgesį mokykloje skatinantys veiksniai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2989)    
Stasė Ustilaitė, Ieva Kuginytė – Arlauskienė, Lina Valančiūtė. Pedagogų nuostatos į neįgaliųjų vaikų integraciją bendrojo lavinimo mokyklose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3991)    
Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė. Vaikų ir pagalbos specialistų požiūris į socializacijos centruose teikiamą pagalbą vaikams
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1784)    
Valdonė Indrašienė, Agata Katkonienė. Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3038)    
Alina Petrauskienė, Vida Zabėlienė. Socialinis darbas pirminėje psichikos sveikatos priežiūros institucijoje: paslaugų kokybės aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2761)    
Raminta Jančaitytė. Pilietinės visuomenės vaidmuo priimant šeimos politikos sprendimus
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1537)    
Daiva Skučienė, Artūras Gataūlinas. Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamoji gerovė lyginant su ES šalimis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1723)    
Viktoras Justickis, Vidminas Dauderys. Verslo psichologo paslaugų poreikis verslo įmonėse
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1422)    
Jelena Šalaj, Rimantas Kočiūnas. Fenomenologinė gyvumo išgyvenimo struktūra: verslo įmonėse dirbančių vadovų patyrimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1521)    
Ūla Lunevičiūtė, Rūta Pukinskaitė. Jaunuolių narcisizmo sąsajos su pasiekimų motyvacija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1630)    
Ilona Kajokienė, Rita Žukauskienė. Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1545)    
Asta Tiškutė, Jolanta Sondaitė. Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2408)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747