Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas. Nr. 10(1), 2011

Odeta Merfeldaitė, Valdonė Indrašienė. Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldos ir instituciniu lygmenimis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 948)    
Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė, Rita Raudeliūnaitė. Socializacijos centrų veikla vaikų resocializacijos procese: lyginamoji analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1794)    
Stasė Ustilaitė, Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Leticija Cvetkova. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, vidinio ir socialinio gyvenimo pokyčiai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5264)    
Rita Raudeliūnaitė, Jurgita Urbikaitė. Vaikų globos šeimose ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6335)    
Brigita Kairienė, Violeta Purpurovič. Vaiko atskyrimo nuo tėvų praktinio taikymo aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2932)    
Alina Petrauskienė. Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2074)    
Aušra Kolbergytė, Valdonė Indrašienė. Grupinės terapijos elementų taikymo asmenybės saviugdos procese teorinės prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2153)    
Asta Railienė. Socialinės pedagogikos studijų studentų požiūris į profesijos patarėjo kompetencijų įgijimą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 978)    
Jautrė R. Šinkūnienė. Kūrybiškumo aspektai socialiniame darbe
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4014)    
Tomas Mackevičius. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2505)    
Alvydas Raipa. Viešojo valdymo evoliucija XX-XXI a. sandūroje: socialinė dimensija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1317)    
Jurga Bučaitė-Vilkė, Dovilė Motiejūnaitė. Tarpinstitucinės partnerystės ir pilietinio sektoriaus vaidmuo sprendžiant vietos problemas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2676)    
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Žydrūnas Kulpys. Katalikų sužadėtinių santuokos samprata
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2094)    
Romas Prakapas, Julija Avinaitė. Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas aukštosiose mokyklose teisinio ugdymo paskaitose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1466)    
Galina Kavaliauskienė. Specialybės anglų kalba Moodle aplinkoje Mykolo Romerio universitete
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1602)    
Viktoras Justickis, Justina Gervytė. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2274)    
Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, Rita Žukauskienė. Prieraišumo mokyklai ir atviro diskusijoms klimato klasėje vaidmuo prosocialiam įsitraukimui paauglystėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1101)    
Alfredas Laurinavičius, Rita Žukauskienė, Ilona Čėsnienė. Psichopatijos klausimyno atrankos versijos (PCL:SV): psichometriniai rodikliai Lietuvos nuteistųjų imtyje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1139)    

Atgal