Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 6(1), 2007

Svajonė Mikėnė. Darbo organizavimo modelio pokyčių tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1092)    
Rūta Žiliukaitė. Savanoriškų organizacijų veiklos efektyvumas: Lietuvos kaimiškųjų bendruomenių organizacijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1918)    
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Ieva Deksnytė. Nuteistųjų ir įkalinimo įstaigų darbuotojų konfliktai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1673)    
Rita Bandzevičienė. Inovacijos socialinėje politikoje ir praktikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2152)    
Gediminas Navaitis. Požiūris į valstybės paramos šeimai veiksmingumą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2357)    
Aistė Stancikienė. Vidutinio ir priešpensinio amžiaus moterų efektyvaus darbo problemų tyrimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1196)    
Romas Prakapas. Socialinių darbuotojų santykiai su klientais: vertybinis aspektas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5304)    
Jolanta Pivorienė. Atvejo vadyba socialinio darbo metodikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4117)    
Violeta Ivanauskienė, Laura Varžinskienė. Socialinių darbuotojų profesinių vertybių raiška praktinėje veikloje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 9748)    
Laimutė Žalimienė, Eglė Rimšaitė. Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės – nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6317)    
Gita Kondrotaitė, Tomas Butvilas. Socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų socializacija: patirtos netekties poveikio jų elgesiui analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6172)    
Audronė Juodaitytė. Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje, pedagoginėje realybėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1672)    
Viktorija Piščalkienė, Gediminas Merkys, Nijolė Bražienė. Socioedukacinio darbo su vaikais, turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ypatumai: diagnostinės-eksperimentinės studijos rezultatai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3920)    
Tomas Butvilas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija: edukacinio tyrimo analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1290)    
Galina Kavaliauskienė, Ligija Kaminskienė, Lilija Anusienė. Iššūkiai besimokantiesiems anglų kalbos specialiesiems tikslams: alternatyvusis mokymosi vertinimas bei auditorinės veiklos naudingumas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2610)    
Vida Rudaitienė. Skoliniai socialiniame diskurse: vartosena ir normos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3270)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747