Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 6(2), 2007

Lina Majauskienė, Irena Leliūgienė. Mokyklos socialinio pedagogo veikla: bendrieji struktūros komponentai kaip lyginamosios analizės rezultatas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1938)    
Romas Prakapas. Socialinių darbuotojų veiklos Lazdijų rajono savivaldybėje ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2473)    
Irena Žemaitaitytė, Rasa Urbšienė. Meno veiklos, į kurią įtraukiami priklausomybės ligomis sergantys asmenys, ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2479)    
Dalia Jurgaitienė, Aistė Stankuvienė. Tėvų ir šeimos įtaka paaugliams vartoti narkotikus
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2014)    
Ilona Čėsnienė. Pranešimas apie prievartą patyrusį vaiką: esamos padėties analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1045)    
Brigita Kairienė, Rasa Žiemienė. Vaiko teisių įgyvendinimo ypatumai šeimoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3481)    
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Tomas Butvilas. Paauglių seksualinės prievartos prevencijos prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2176)    
Dalė Kabašinskaitė. Vaiko globos reforma: vietinė plėtra Alytaus rajono savivaldybėje 2005–2006 m.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1035)    
Lora Tamošiūnienė. Suaugusiųjų mokymosi dimensijos: aklųjų ir žmonių su regos negalia atvejis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 748)    
Vida Česnuitytė. Žmonių su regėjimo negalia integracijos į informacinę visuomenę poreikis Baltijos šalyse
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2114)    
Boguslavas Gruževskis, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Vida Česnuitytė. Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į Lietuvos darbo rinką problemos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1950)    
Vida Česnuitytė. Sociologo įvaizdis Lietuvos visuomenėje: specialistų poreikis ir pasiūla
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1565)    
Laura Rimkutė, Jolanta Sondaitė. Privačiame sektoriuje dirbančių žmonių gyvenimo tikslų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1377)    
Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Andrius Valickas. Darbuotojų ketinimo keisti darbą ir pasitenkinimo darbu sąsajos Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4225)    
Rūta Baleišienė, Rasa Barkauskienė. Asocialaus elgesio ir saitų su mokykla sąsajos paauglystėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2168)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747