Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 7(2), 2008

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Sociokultūros – intelektinio kapitalo ir inovacinės politikos – sąveikos paradigma: šiandienos aktualijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1843)    
Andreas Hoff. Vidurio ir Rytų Europos šalių gyventojų senėjimas kaip socialinio ekonominio perėjimo prie kapitalizmo padarinys
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1900)    
Arvydas Guogis. Dėl Lietuvos socialinės apsaugos sampratos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5242)    
Vida Česnuitytė. Matrimonialinės elgsenos strategijos šiandieninėje Lietuvoje: atspindys žiniasklaidoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1406)    
Raminta Jančaitytė. Šeimos politikos institucionalizavimas: požiūriai ir vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1704)    
Romas Prakapas, Rūta Žilinskienė. Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: pedagogų požiūris
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1603)    
Irena Žemaitaitytė. Vaikų globos namų auklėtinių profesinis informavimas kaip karjeros planavimo veiksnys
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2639)    
Brigita Kairienė, Donalda Ščerbakova. Vaikų patiriamo smurto mokykloje prevencinės galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4320)    
Jolanta Pivorienė, Renata Jurkonytė. Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2210)    
Saulė Raižienė, G. Jarašiūnaitė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų realybės ir fantazijos supratimo sąsajos su šeimos aplinka
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1568)    
Ilona Čėsnienė, Beata Višniak-Bakšienė. Jaunuolių, teisės pažeidėjų, prisipažinimo psichologiniai ypatumai ir jų sąsajos su nusikaltimo motyvacija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1453)    
Jolanta Sondaitė, Aušra Čechavičienė. Teisėjų, dalyvavusiųjų ir nedalyvavusiųjų mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediaciją
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1369)    
Juha Perttula, Rasa Naujanienė, Paulius Godvadas, Jūratė Gudliauskaitė – Godvadė, Gedas Malinauskas, Vytautė Užaitė. Socialinio darbo identiteto tarptautinis akademinis pateikimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1287)    
Asta Kiaunytė. Pokyčius patiriantys socialiniai darbuotojai: supervizijos taikymo galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2668)    
Irena Leliūgienė, Aistė Baronaitė, Živilė Zapolskytė. Prekybos moterimis aukų resocializacijos edukacinės galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1939)    
Saulius Čaplinskas; Kęstutis Dragūnevičius. Lietuvos AIDS centro narkomanų psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenės rezultatų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1873)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747