Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 8(1), 2009

Vytis Čiubrinskas. Socialinės kultūrinės antropologijos taikymas Lietuvos socialinėje politikoje ir socialinio darbo studijose įgyvendinant multikultūralizmo aspektą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 681)    
Eugenijus Skietrys, Alvydas Raipa. Viešosios ir privačios partnerystės socialinio poveikio vertinimo teoriniai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3231)    
Algis Šileika, Rasa Zabarauskaitė. Skurdas: metodologijos klausimai ir lygis Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4814)    
Raminta Jančaitytė, Aušra Kolbergytė, Brigita Kairienė. Darbdavių požiūris į mokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2060)    
Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė, Tomas Butvilas. Metodologinis pagrindas vertinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese: Lietuvos atvejis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1505)    
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Lietuvos suaugusiųjų ugdymo sistemos ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2815)    
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Viktorija Gegužytė. Nepilnamečių socializacijos problemos pataisos įstaigose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2519)    
Saulė Raižienė, Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Oksana Malinauskienė. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1508)    
Dangolia Kušlevič-Veršekienė, Rūta Pukinskaitė. Paauglių emocinis intelektas: psichosocialinių sunkumų, stresinių gyvenimo įvykių bei demografinių charakteristikų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3465)    
Ilona Čėsnienė, Rita Bandzevičienė. Jaunuolių pakartotinio nusikalstamo elgesio prognozė: galimybės ir problemos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2051)    
Alfredas Laurinavičius, Rita Žukauskienė. Pakartotinio smurto prieš sutuoktinę/partnerę rizikos įvertinimo galimybės taikant B-SAFER metodiką
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1743)    
Rita Bandzevičienė, Marija Tamulevičienė. Tyčinio savęs žalojimo reiškiniai pataisos įstaigose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1646)    
Laura Varžinskienė. Teisinės bazės ypatumai formuojant socialinio darbo profesijos statusą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 770)    
Alina Petrauskienė, Lina Daunoraitė. Psichosocialinės reabilitacijos poreikio vertinimas: socialinio darbo atvejis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4682)    
Rita Raudeliūnaitė, Renata Paigozina. Vaikų, gyvenančių globos namuose, socialinių įgūdžių raiškos ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 6517)    
Anna Vaananen, Juha Perttula, Gedas Malinauskas, Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė,
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1242)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747