Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009

Sarmitė Mikulionienė, Irena Žemaitaitytė. Lietuvos besimokančių suaugusiųjų demografinis portretas: LLL2010 tyrimo rezultatai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1335)    
Jurga Bučaitė-Vilkė. Partnerysčių kūrimo ir viešojo intereso klausimas analizuojant vietos bendruomenes
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 606)    
Julija Moskvina, Daiva Skučienė. Saugumas lanksčioje darbo rinkoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1364)    
Vida Česnuitytė, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė. Vaikų, netekusių tėvų globos arba galinčių ją prarasti, teisių įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1903)    
Jolanta Pivorienė. Vaiko, kaip viešosios informacijos objekto, vaizdavimas internetinėje žiniasklaidoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1606)    
V. Živilė Jonynienė. Vaiko teisių įgyvendinimas: mokyklos demokratėjimo rodiklis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1363)    
Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3932)    
Ligita Šimanskienė, Kęstutis Trakšelys. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Lietuvos ir JAV švietimo sistemoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3177)    
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Muzikos mokyklos ir bendruomenės sąveikos ypatumai globalizacijos iššūkius patiriančioje visuomenėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1241)    
Rita Žukauskienė, Oksana Malinauskienė. Asmenybės bruožų ir vertybių poveikis paauglių prosocialiai orientacijai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 723)    
Jolanta Sondaitė, Svetlana Vimoncienė. Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1529)    
Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Saulė Raižienė, Rita Žukauskienė. Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1694)    
Rita Pukinskaitė, Oksana Maskalkova. Psichologinės gynybos stiliai: psichosocialinio prisitaikymo analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3528)    
Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė. Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2206)    
Valdonė Indrašienė, Lina Margelienė. Socialinių paslaugų teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2730)    
Alina Petrauskienė, Rita Raudeliūnaitė. Studentų mokymosi veiksniai atliekant socialinio darbo praktiką
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1319)    
Odeta Merfeldaitė. Mokinių krizės ir teikiamos sociopsichologinės pagalbos ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1621)    

Atgal