Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009

Sarmitė Mikulionienė, Irena Žemaitaitytė. Lietuvos besimokančių suaugusiųjų demografinis portretas: LLL2010 tyrimo rezultatai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1362)    
Jurga Bučaitė-Vilkė. Partnerysčių kūrimo ir viešojo intereso klausimas analizuojant vietos bendruomenes
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 650)    
Julija Moskvina, Daiva Skučienė. Saugumas lanksčioje darbo rinkoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1384)    
Vida Česnuitytė, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė. Vaikų, netekusių tėvų globos arba galinčių ją prarasti, teisių įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1960)    
Jolanta Pivorienė. Vaiko, kaip viešosios informacijos objekto, vaizdavimas internetinėje žiniasklaidoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1635)    
V. Živilė Jonynienė. Vaiko teisių įgyvendinimas: mokyklos demokratėjimo rodiklis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1387)    
Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3966)    
Ligita Šimanskienė, Kęstutis Trakšelys. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Lietuvos ir JAV švietimo sistemoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3200)    
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Muzikos mokyklos ir bendruomenės sąveikos ypatumai globalizacijos iššūkius patiriančioje visuomenėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1274)    
Rita Žukauskienė, Oksana Malinauskienė. Asmenybės bruožų ir vertybių poveikis paauglių prosocialiai orientacijai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 752)    
Jolanta Sondaitė, Svetlana Vimoncienė. Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1569)    
Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Saulė Raižienė, Rita Žukauskienė. Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1729)    
Rita Pukinskaitė, Oksana Maskalkova. Psichologinės gynybos stiliai: psichosocialinio prisitaikymo analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3562)    
Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė. Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2234)    
Valdonė Indrašienė, Lina Margelienė. Socialinių paslaugų teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje vertinimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2767)    
Alina Petrauskienė, Rita Raudeliūnaitė. Studentų mokymosi veiksniai atliekant socialinio darbo praktiką
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1343)    
Odeta Merfeldaitė. Mokinių krizės ir teikiamos sociopsichologinės pagalbos ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1644)    

Atgal