Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinis darbas. Nr. 9(1), 2010

Leta Dromantienė. Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras prof. dr. Juan Ramón de la Fuente
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 530)    
Boguslavas Gruževskis, Algirdas Bartkus. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1423)    
Audrius Bitinas, Arvydas Guogis, Liudmila Migun, Greta Važgytė. Socialinių paslaugų administravimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 9480)    
Audronė Pauliukevičiūtė, Alvydas Raipa. Kultūros valdymo socialinis poveikis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1621)    
Alfonsas Algimantas Mitrikas. Vaiko ugdytinų savybių šeimoje lūkesčiai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1804)    
Eglė Vileikienė. Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į linkusius nusikalsti nepilnamečius
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1876)    
Natalija Kaminskienė. Teisminė mediacija Lietuvoje. Quo vadis?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2482)    
Jautrė R. Šinkūnienė, Agata Katkonienė. Socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4372)    
Rita Raudeliūnaitė. Judėjimo negalę turinčių moterų dalyvavimo profesinėje veikloje ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1838)    
Vilma Žydžiūnaitė, Raimonda Minkutė, Remigijus Bubnys, Rasa Gražulienė. Socialinio darbuotojo vaidmuo antrinėje narkomanijos prevencijoje laisvės atėmimo vietose: reabilitacinė grupė, kaip antrinis socialinis tinklas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3472)    
Odeta Merfeldaitė. Vaiko teisių apsaugos grupės veiklos organizavimas seniūnijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 789)    
Brigita Kairienė, Lilijana Jekaitytė. Vaiko interesų įgyvendinimas santuokos nutraukimo proceso metu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3973)    
Valdonė Indrašienė, Violeta Suboč. Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4447)    
Irena Leliūgienė, Giedrė Simonavičiūtė. Pedagoginis tėvų švietimas kaip sėkmingos vaikų socializacijos prielaida
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 8064)    
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Raselė Jakaitienė. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų santykiai su mokyklos bendruomenės nariais
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5687)    
Galina Kavaliauskienė, Irena Darginavičienė. Grįžtamasis ryšys universiteto studijose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1479)    
Renata Mackonienė, Rita Žukauskienė. Asmenų, padariusių turtinius ir smurtinius nusikaltimus, asmenybės bruožų palyginimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2442)    
Arvydas Kuzinas, Ilona Čėsnienė. Vaizdo pateikimo būdo ir žiūrovų emocijų sąveika: mokslinių tyrimų rezultatų analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1668)    
Juozas Kasiulis, Česlovas Garbaliauskas. Trenerių ir sportininkų studentų požiūris į sporto psichologiją bei sporto psichologo darbą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2171)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747