Apie leidinį

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS PERIODINIS RECENZUOJAMAS MOKSLO DARBŲ LEIDINYS

"SOCIALINIS DARBAS"

ISSN 1648-4789 (print)

ISSN 2029-2775 (on-line)

http://socialinis-darbas.mruni.eu


Tikslas. Periodinio recenzuojamo mokslo darbų leidinio „Socialinis darbas” tikslas – skatinti dialogą tarp įvairių socialinių mokslų krypčių mokslininkų (socialinės politikos, socialinio darbo, sociologijos, edukologijos, psichologijos, ir kt.) bei plėtoti Lietuvos, Rytų ir Vidurio Europos regiono šalių, Europos Sąjungos valstybių socialinės raidos bei jų gyventojų socialinių problemų tarpdisciplininius tyrimus.

Publikacijų pobūdis. Leidinyje „Socialinis darbas” skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir mokslinių monografijų, kitų leidinių recenzijos, tezės, kitos informacinio pobūdžio publikacijos, parašytos lietuvių arba anglų kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu minėtos publikacijos gali būti leidžiamos ir kitomis kalbomis. Mokslo darbų leidinyje „Socialinis darbas” spausdinami moksliniai straipsniai socialinės politikos, socialinio darbo, sociologijos, edukologijos ir psichologijos tematika.

Periodiškumas. Leidinys „Socialinis darbas” yra pusmetinis, leidžiamas gegužės ir lapkričio mėnesiais.

Partneriai. Mokslo darbų leidinio „Socialinis darbas“ partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkija),  Latvijos universitetas (Latvija), Tartu universitetas (Estija).

Recenzavimas. Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami taikant slaptąjį (double-blind) recenzavimo metodą ne mažiau kaip dviejų redaktorių kolegijos paskirtų recenzentų.

Indeksavimas. Mokslo darbų leidinys „Socialinis darbas“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., Current Abstracts, SocINDEX, SocINDEX with Full Text, TOC Premier; Ulrich’s PROQUEST, C.E.E.O.L., Index Copernicus duomenų bazes.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747