Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Logos. 2009, Nr. 58

Bronislovas Kuzmickas. Humanistinės psichoanalizės žvilgsniu (psichoanalitinë filosofija Leonardos Jekentaitės kūrybinėje veikloje)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 470)    
Vytis Valatka. Pamirštoji kinikų mokykla: etinis intelektualizmas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 472)    
Gediminas Mesonis. Konstitucijos hermeneutika: teisės ir filosofijos sintezė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 489)    
Algirdas Degutis. Liberaliosios pasaulėžiūros aporijos (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 360)    
Gražina Miniotaitė. Teisingumas prieš teisėtumą: pilietinio nepaklusnumo teorija ir liberalizmo filosofija (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 481)    
Agnė Budriūnaitė. Mistinės patirties tyrinėjimo galimybės (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 421)    
Jonas Balčius. Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose (tęsinys)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 496)    
Gintaras Kabelka. Problemų istorijos metodologija Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 383)    
Juozas Žilionis. Saliamonas Ibn Gabirolis: Fons vitae versmė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 565)    
Dalia Marija Stančienė. Mošė Maimonidas: etika - sielos gydytoja
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 361)    
Algimantas Liekis. Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 395)    
Tomas Akvinietis. Apie atskirtąsias substancijas (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 311)    
Antanas Andrijauskas. Lasaro Segallo egzotiškų vaizdinių pasaulis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 319)    
Lasaras Segallas. Tapyba
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 310)    
Laima Šinkūnaitė. Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys (tęsinys)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 334)    
Egidijus Mažintas. Kūrybiniai ir humanistiniai idealai V. Boguslavskio (1757 - 1829) teatro filosofijoje (Vilniaus miesto teatre)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 346)    
Almantas Samalavičius. Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 382)    
Audrius Beinorius. Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 546)    
Violeta Vaicekauskienė. Sistemų teorijos integravimas į socialinio darbo veiklą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 867)    
Justas Motiejūnas, Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 434)    
Agnieška Juzefovič. Principinis fenomenologijos neužbaigtumas, atvirumas ir tuštuma
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 383)    
Jovilė Barevičiūtė. Platono ontologija kaip J. Baudrillard'o medijų filosofijos metodologinė prielaida
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 429)    
Konstantinas Andrijauskas. Dabartinio Irano vieta globalioje geopolitinių galių sistemoje: komparatyvistinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 426)    
Jonas Balčius. Monografija apie pajautą, meniškumą ir teorines estetikos prielaidas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 370)    

Atgal