Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Logos. 2009, Nr. 60

Romanas Plečkaitis (1933 - 2009)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 328)    
Bronislovas Kuzmickas. Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija) (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 450)    
Mindaugas Briedis. Teologija kaip scientia practica: hermeneutika ir etika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 481)    
Vytis Valatka. Kinikų etinis maištas: skurdo apologija, idealizacija ir ideologizacija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 452)    
Stepas Tunaitis. Sueitis su ikikritine I. Kanto filosofija Ap-švietos Lietuvoje - versijos ir kontroversijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 350)    
Dalius Viliūnas. Res admirabilae: lietuviškoji ikikritinės I. Kanto filosofijos recepcija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 513)    
Dalia Marija Stančienė. Ibn Rušdas apie pasaulio amžinumą ir intelekto vienovę
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 370)    
Juozas Žilionis. Avicenna: mąstant suvokti save
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 324)    
Gintautas Vyšniauskas. Metafizikos onus probandi
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 331)    
Agnieška Juzefovič. Daoistinės sąmonės specifika: neapibrėžtos, neveiklios, tuščios sąmonės fenomenologija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 372)    
Charles Ridoux. Apsilankymai pas Pasaulio karalių: Joinville'is, Thomas de Cantimpré, Ossendowskis, Hiltonas, Roerichas ir Čiurlionis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 293)    
Tomas Akvinietis. Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 1-3 skyriai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 308)    
Antanas Andrijauskas. Skulptūrinis Arūno Sakalausko dialogas su Lietuvos kultūros istorija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 365)    
Arūnas Sakalauskas. Skulptūra
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 349)    
Antanas Andrijauskas. Specifiniai Indijos tradicinės estetikos bruožai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 398)    
Almantas Samalavičius. Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 274)    
Valdas Pruskus. Gyvosios dvasios sąjūdis tarpukario Lietuvoje (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 306)    
Rimantas Balsys. Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu(pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 638)    
Jūratė Grigaitienė. Žaidimas ir teatras: sąsajos ir skirtumai (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 450)    
Audrius Beinorius. Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 388)    
Justas Motiejūnas. Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 371)    
Ingrida Veliutė. Estetikos paieškos moderniųjų laikų fortifikacijoje (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 314)    
Raimondas Kazlauskas. Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 326)    
Jurgita Imbrasaitė. Apie "Ne-Noro etiką" arba apie tai, kur baigiasi etika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 319)    
Dainius Sobeckis. Atsižadėti ≠ išsižadėti
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 439)    
Raimonda Norkutė. Angelų sąlytis su sielomis kelionėje anapusybėn Lietuvos sakralinėje dailėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 431)    
Andrius Sprindžiūnas. Monografija apie tautinį tapatumą ir lietuvių savimonės bruožus
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 501)    

Atgal