Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2018, Nr. 25(1)
Egidijus Jarašiūnas. LIETUVOS RESPUBLIKOS VISATEISĖ NARYSTĖ EUROPOS SĄJUNGOJE KAIP KONSTITUCINĖ VERTYBĖAtsisiųsti (atsisiųsta - 90)   
Dainius Žalimas. KONSTITUCIJOS VIRŠENYBĖS UŽTIKRINIMAS: KAI KURIE KONSTITUCINIO TEISMO IMPLICITINIŲ ĮGALIOJIMŲ ASPEKTAIJolita Miliuvienė. QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS PLĖTOJIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 78)   
Ieva Deviatnikovaitė. STATUTINIS TEISMAS: ĮSTATYMŲ PROJEKTAI, AIŠKINAMIEJI RAŠTAI, DIPLOMATŲ POKALBIAI (1930–1935)Atsisiųsti (atsisiųsta - 69)   
Laurynas Biekša, Ilona Ivašauskaitė, Eglė Samuchovaitė. INFORMACIJOS APIE KILMĖS VALSTYBĘ PAIEŠKA IR JOS NAUDOJIMAS PRIEGLOBSČIO BYLOSEAtsisiųsti (atsisiųsta - 72)   
Sigitas Šamanskas. ŪKINĖS (VERSLO) VEIKLOS REGULIAVIMAS KAIP ŽMOGAUS TEISĖS Į SVEIKĄ IR SAUGIĄ APLINKĄ UŽTIKRINIMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 73)   
Regina Valutytė, Inga Daukšienė. STUDENTŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO TIRIANT AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMĄ TEISINĖS PRIELAIDOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 71)   
Linas Žalnieriūnas. ADEKVATAUS PRIEŽASTINIO RYŠIO TEORIJA IR JOS ATRIBOJIMO NUO KALTĖS PROBLEMAAtsisiųsti (atsisiųsta - 100)   
Simonas Nikartas, Renata Katinaitė-Lodh. SUBJEKTYVUSIS PROBACIJOS VEIKSMINGUMAS: PROBACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS VERTINIMAS KLIENTO POŽIŪRIUAtsisiųsti (atsisiųsta - 94)   
Ramunė Jakštienė. ŠEIMOS NARIO SAMPRATA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE: TEISMŲ PRAKTIKOS PAGRĮSTUMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 91)   
Nastė Sušinskaitė. BIOLOGINIAI IR SOCIALINIAI TĖVYSTĖS ASPEKTAI PAGALBINIO APVAISINIMO ATVEJUAtsisiųsti (atsisiųsta - 77)   
Eglė Atutienė. MEDIACIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS VERSLO GINČUOSEAtsisiųsti (atsisiųsta - 79)