Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2018, Nr. 25(2)
Vytautas Sinkevičius. NUSIKALTIMAS, KAIP APKALTOS PAGRINDAS: KAI KURIE TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 26)   
Oleg Fedosiuk. MUITŲ TEISĖS PAŽEIDIMAS KAIP NUSIKALSTAMA VEIKA: KOKĮ KRIMINALIZAVIMO MODELĮ TURIME?Atsisiųsti (atsisiųsta - 22)   
Žaneta Navickienė. SUBJEKTAI, DALYVAUJANTYS LIETUVOS TEISĖJŲ PROFESINĖS ETIKOS VERTINIMEAtsisiųsti (atsisiųsta - 22)   
Simonas Nikartas. DAUGIAU PROBACIJOS, MAŽIAU KALINIŲ? AR PAGRĮSTAS KALINIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMO LŪKESTIS?Atsisiųsti (atsisiųsta - 30)   
Regina Valutytė, Inga Daukšienė. ESMINIŲ STUDENTŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ TIRIANT AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMĄ UŽTIKRINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOS UNIVERSITETUOSE: TEORINĖS ĮŽVALGOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 23)   
Daiva Petrėnaitė. TARPLYTIŠKUMO SAMPRATA IR TEISINIO PRIPAŽINIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 29)   
Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Vitalija Šimkienė. VAIKŲ, SULAUKUSIŲ PILNAMETYSTĖS, IŠLAIKYMAS: TEISINIS REGULIAVIMAS IR PRAKTIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 30)   
Ingrida Mačernytė Panomariovienė. APMOKĖJIMO UŽ KASMETINES ATOSTOGAS YPATUMAI LIETUVOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 38)   
Martynas Antanaitis. TIESIOGINĖS DARBUOTOJO DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS LIETUVOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 27)   
Ingrida Steponavičienė. KOVOS SU TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VENGIMU TAISYKLIŲ HARMONIZAVIMAS ES IR JO ĮTAKA NACIONALINĖMS KOVOS SU MOKESTINIU PIKTNAUDŽIAVIMU TAISYKLĖMSAtsisiųsti (atsisiųsta - 27)   
Ieva Strunkienė. NEMOKUMO REGLAMENTAS: AR UŽKIRSTAS KELIAS NESĄŽININGAM FIZINIO ASMENS PALANKESNIO TEISINIO REGLAMENTAVIMO IEŠKOJIMUI?Atsisiųsti (atsisiųsta - 27)