Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2018, Nr. 25(2)
Vytautas Sinkevičius. NUSIKALTIMAS, KAIP APKALTOS PAGRINDAS: KAI KURIE TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 73)   
Oleg Fedosiuk. MUITŲ TEISĖS PAŽEIDIMAS KAIP NUSIKALSTAMA VEIKA: KOKĮ KRIMINALIZAVIMO MODELĮ TURIME?Atsisiųsti (atsisiųsta - 72)   
Žaneta Navickienė. SUBJEKTAI, DALYVAUJANTYS LIETUVOS TEISĖJŲ PROFESINĖS ETIKOS VERTINIMEAtsisiųsti (atsisiųsta - 59)   
Simonas Nikartas. DAUGIAU PROBACIJOS, MAŽIAU KALINIŲ? AR PAGRĮSTAS KALINIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMO LŪKESTIS?Atsisiųsti (atsisiųsta - 69)   
Regina Valutytė, Inga Daukšienė. ESMINIŲ STUDENTŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ TIRIANT AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMĄ UŽTIKRINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOS UNIVERSITETUOSE: TEORINĖS ĮŽVALGOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 55)   
Daiva Petrėnaitė. TARPLYTIŠKUMO SAMPRATA IR TEISINIO PRIPAŽINIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 70)   
Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Vitalija Šimkienė. VAIKŲ, SULAUKUSIŲ PILNAMETYSTĖS, IŠLAIKYMAS: TEISINIS REGULIAVIMAS IR PRAKTIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 128)   
Ingrida Mačernytė Panomariovienė. APMOKĖJIMO UŽ KASMETINES ATOSTOGAS YPATUMAI LIETUVOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 128)   
Martynas Antanaitis. TIESIOGINĖS DARBUOTOJO DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS LIETUVOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 139)   
Ingrida Steponavičienė. KOVOS SU TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VENGIMU TAISYKLIŲ HARMONIZAVIMAS ES IR JO ĮTAKA NACIONALINĖMS KOVOS SU MOKESTINIU PIKTNAUDŽIAVIMU TAISYKLĖMSAtsisiųsti (atsisiųsta - 65)   
Ieva Strunkienė. NEMOKUMO REGLAMENTAS: AR UŽKIRSTAS KELIAS NESĄŽININGAM FIZINIO ASMENS PALANKESNIO TEISINIO REGLAMENTAVIMO IEŠKOJIMUI?Atsisiųsti (atsisiųsta - 66)   
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747