Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2019, Nr. 26(1)
Egidijus Jarašiūnas. KONSTITUCINIS TAPATUMAS: SĄVOKOS VARTOJIMO PRASMINGUMO KLAUSIMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 37)   
Jolita Miliuvienė. SOFT LAW VAIDMUO KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 35)   
Edita Žiobienė. OMBUDSMENO INSTITUTO REIKŠMĖ KONSTITUCINĖJE SISTEMOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 33)   
Ieva Deviatnikovaitė. KLAIPĖDOS KRAŠTO TEISMAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 34)   
Tadas Valančius. TEISMŲ SPRENDIMŲ KONTROLĖS SISTEMOS RAIDA 1918–1940 M.Atsisiųsti (atsisiųsta - 36)   
Romualdas Drakšas. CIVILINIS TURTO KONFISKAVIMAS KAIP ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO TEISINIS INSTRUMENTASAtsisiųsti (atsisiųsta - 44)   
Remigijus Jokubauskas. DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS TARPVALSTYBINĖSE CIVILINĖSE BYLOSEAtsisiųsti (atsisiųsta - 34)   
Ieva Strunkienė. FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANAS: REIKALAVIMŲ TURINIUI BEI PLANO TVIRTINIMO ANALIZĖ IR PROBLEMINIAI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 32)   
Salvija Mulevičienė, Edmundas Rusinas. KELIONIŲ DIREKTYVOS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR ĮGYVENDINIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 32)   
Karolis Turčinavičius. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI IR RIZIKOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 37)   
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747