Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2019, Nr. 26(2)
Vytautas Sinkevičius. KAS IR KOKIA TVARKA GALI PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ AUKŠČIAUSIOJO TEISMO, TAIP PAT APELIACINIO TEISMO TEISĖJUS?Atsisiųsti (atsisiųsta - 64)   
Rima Ažubalytė. PRIVATAUS ASMENS GYVENIMO RIBOJIMAS SLAPTOMIS PRIEMONĖMIS: (NE)KOKYBIŠKO ĮSTATYMO PROBLEMAAtsisiųsti (atsisiųsta - 65)   
Oleg Fedosiuk. BAUDOS BAUSMĖ ATGRASYMO ILIUZIJOS SPĄSTUOSEAtsisiųsti (atsisiųsta - 69)   
Raimundas Jurka. ĮRODYMŲ PERDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 56)   
Romualdas Drakšas. IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 48)   
Renata Marcinauskaitė. NETEISĖTO DISPONAVIMO ĮRENGINIAIS, PROGRAMINE ĮRANGA, SLAPTAŽODŽIAIS, PRISIJUNGIMO KODAIS IR KITOKIAIS DUOMENIMIS (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 198² STRAIPSNIS) KVALIFIKAVIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 75)   
Marina Gušauskienė. PER ILGA BAUDŽIAMOJO PROCESO TRUKMĖ KAIP VALSTYBĖS CIVILININĖS ATSAKOMYBĖS PAGRINDAS (TEISMŲ PRAKTIKOS ANALIZĖ)Atsisiųsti (atsisiųsta - 85)   
Sofia Khatsernova. BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKLAS, SUSIJUSIAS SU KOMERCINĖMIS PASLAPTIMIS: KRIMINALIZAVIMO PAGRĮSTUMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 67)   
Ieva Deviatnikovaitė. VIEŠASIS INTERESAS, VIEŠOSIOS PASLAUGOS IR SUTARTYS KAIP VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TURINYSAtsisiųsti (atsisiųsta - 61)   
Remigijus Jokubauskas. CONTRA SPOLIATOREM TAIKYMO PROBLEMOS CIVILINIAME PROCESEAtsisiųsti (atsisiųsta - 66)   
Vigintas Višinskis, Remigijus Jokubauskas. TEISMO VAIDMUO JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESEAtsisiųsti (atsisiųsta - 84)   
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747