Informacija prenumeratoriams

Leidinys nebus prenumeruojamas iki 2014 m. birželio mėnesio, įgyvendinant LMT Projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ projekto kodas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 (veiksmų programa – VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa; prioritetas – VP1-3 Tyrėjų gebėjimo stiprinimas; uždavinys – VP1-3.2 Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje; priemonė VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas; kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo numeris – 02).

 

Leidinio elektroninė versija pasiekiama čia - http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747