Informacija autoriams

Bendroji informacija 
 
Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Jurisprudencija” spausdinami įvairių teisės šakų straipsniai (teisės filosofijos, teisės istorijos, konstitucinės, tarptautinės, Europos Sąjungos, civilinės, administracinės, komercinės, darbo, finansų, mokesčių, bioteisės, baudžiamosios, civilinio, baudžiamojo, administracinio proceso teisės, kriminologijos, kriminalistikos, teisinės informatikos, teismo medicinos ir kt.), nagrinėjantys mokslines teorines ir praktines problemas, mokslinių monografijų, kitų mokslinių leidinių mokslinės recenzijos, publikacijos apie Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų pasaulio valstybių teisės mokslo naujoves.

„Jurisprudencijoje” skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

Straipsnio struktūra:

Straipsnio priėmimas