Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Jurisprudencija, 2008, Nr. 12(114)

Jonas Juškevičius. Principų taikymas norminant sveikatos priežiūros sritį
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2712)    
Agnė Širinskienė. Atsargumo principo taikymo teisinės prielaidos aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugos srityse
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2596)    
Andrius Narbekovas. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje ir teisėje problematika Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4439)    
Donatas Stakišaitis. Praktiniai ir teisiniai vaikų gydymo vaistais aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2109)    
Daiva Maksvytienė, Janina Balsienė. Helsinkio deklaracija ir jos nuostatų implementavimas į Lietuvos Respublikos teisės aktus
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2397)    
Kristina Zamarytė. Civilinės atsakomybės už klinikinių vaistinių preparatų tyrimų metu tiriamajam asmeniui padarytą žalą probleminiai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2392)    
Indrė Špokienė. Retųjų vaistų prieinamumo problema teisės į sveikatos priežiūrą kontekste
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2199)    
Jonas Juškevičius, Antanas Rudzinskas. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymas, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje ir Italijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5152)    
Jelena Kutkauskienė. Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir vystymosi tendencijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2909)    
Tadas Elzbergas. Europos Sąjungos teisės įtaka privataus sveikatos draudimo teisiniam reguliavimui
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2575)    
Marina Valentinovna Karasiova. Mokestinių teisinių santykių turtinė (materialioji) prigimtis (straipsnis rusų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1674)    

Atgal