Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(4)

Koen Lenaerts. Termino „visuotinės svarbos paslaugos“ apibrėžimas per Europos Sąjungos sutartyse įtvirtinto „stabdžių ir atsvarų“ principo prizmę
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2492)    
Allan Rosas. Kada Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija yra taikoma nacionaliniu lygmeniu?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2777)    
Jan Kudrna. Žmogaus teisės – realios ar tik formalios? Duomenų saugojimo (anti)konstitucingumo pavyzdys Čekijos Respublikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1216)    
Saulius Katuoka, Monika Dailidaitė. Tarptautinių korporacijų atsakomybė už žmogaus teisių pažeidimus: tarptautinio teisinio reguliavimo trūkumai ir nacionalinės bei regioninės teisės siūlomi sprendimai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3218)    
Stefan Kirchner. Išpažinties reglamentavimas pagal valstybės ir Bažnyčios teisę bei religijos laisvė pagal Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 9 straipsnį
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1181)    
Julija Kiršienė, Charles F. Szymanski. Vertybinių nuostatų ugdymo, rengiant teisininkus universitete, galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1884)    
Giedrė Lastauskienė. Teismų „interpretacinis žaismas“ ir jo doktrininės prielaidos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2053)    
Vitalius Tumonis. Sprendimų priėmimas teisme ir teisinis realizmas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5627)    
Lucia Hurná. Prieglobsčio teisinis reguliavimas ir politika Slovakijos Respublikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1380)    
Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė. Prieglobsčio prašytojų sulaikymo taikymo problemos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1459)    
Ugnius Trumpulis. Teorinės ir praktinės mediacijos taikymo prielaidos sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2076)    
Gytis Kuncevičius, Violeta Kosmačaitė. Tarnybinės atsakomybės taikymo probleminiai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5926)    
Rimvydas Norkus, Edvardas Sinkevičius. Nemokumo procedūrų ir komercinio arbitražo suderinamumo klausimai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1628)    
Ramūnas Birštonas, Viktorija Budreckienė. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą registravimo teisinės pasekmės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3866)    
Agnė Tikniūtė, Saulė Milčiuvienė. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos rinkos teisinis reguliavimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1772)    
Andrejus Novikovas. Metrologijos administracinio teisinio reguliavimo ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1416)    
Indrė Špokienė. Pacientų pareigų katalogas Lietuvoje: teisinė turinio analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1707)    
Viktoras Tiažkijus. Darbo teisės spragos ir jų įtaka darbo teisės sistemos lankstumui ir stabilumui
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1509)    
Martin Reufels, Karl Molle. Europos Žmogaus Teisių Teismo naujausios jurisprudencijos įtaka Vokietijos darbo teisei
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1557)    
Tomas Bagdanskis. Kolektyvinių darbo ginčų sprendimo Lietuvoje ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1569)    
Edita Gruodytė. Baudžiamosios atsakomybės už trečiųjų šalių piliečių darbą taikymo ypatumai ir problematika Lietuvoje įgyvendinant 2009/52/EB direktyvą
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1543)    
Genovaitė Babachinaitė. Šiuolaikinio registruoto nusikalstamumo Lietuvoje pagrindiniai bruožai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2711)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747