Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(2)

Mindaugas Maksimaitis. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m.
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2853)    
Alfonsas Vaišvila. Kai kurie dvaro teisės ir jos koncepcijos bruožai Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1807)    
Birutė Pranevičienė, Agnė Margevičiūtė. Teisė į religinį švietimą Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1498)    
Inga Daukšienė. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimas tarptautiniuose teismuose (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1618)    
Lyra Jakulevičienė. Pirmųjų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų prieglobsčio bylose pamokos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1575)    
Laura Gumuliauskienė, Vigintas Višinskis. Antstolio procesinių veiksmų atlikimas elektroniniu būdu: galimybės ir problemos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2474)    
Agnė Tikniūtė. Jurdinio asmens veiklos tyrimo prigimtis pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1658)    
Virginijus Bitė. Uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sutartis: formos reikalavimai ir registracijos reikšmė (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1818)    
Dangutė Ambrasienė, Indrė Kryžiūtė. Atsakomybės už preliminariosios sutarties nevykdymą problemos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4171)    
Raimundas Moisejevas, Ana Novosad, Virginijus Bitė. Kaštai kaip grobuoniškos kainodaros vertinimo kriterijus (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2458)    
Saulius Katuoka, Eglė Leonavičiūtė. Ūkio subjektų veiklos koncentracijų kontrolės tikslai ir pagrindinės vertinimo taisyklės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1709)    
Ana Novosad, Raimundas Moisejevas. Baudų, skiriamų už konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos naujovės (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1611)    
Birutė Pranevičienė, Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė. Teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų užtikrinimas teritorijų planavimo procese (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3403)    
Aurelija Pūraitė. Aplinkos apsaugos reguliavimo ištakos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1238)    
Egidija Puzinskaitė, Romanas Klišauskas. Mokesčių teisės sistema ir apmokestinimo principai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 7329)    
Tomas Bagdanskis, Paulius Sartatavičius. Privatumas darbe: skirtingi požiūriai ir problemos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2969)    
Oleg Fedosiuk. Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5273)    
Edita Gruodytė. Aborto teisinio reglamentavimo aspektai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos kontekste
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3017)    
Raimundas Jurka, Ernestas Rimšelis. Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir galimybės
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2335)    
Alfredas Kiškis, Aušra Kuodytė. Nusikalstamumo prevencijos programų rengimo Lietuvoje tyrimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1191)    
Viktoras Justickis, Rokas Uscila, Alfredas Kiškis. Dviejų spindulių modelis registruoto nusikalstamumo statistikos ir viktimologinių tyrimų duomenų integravimui (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1216)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747