Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(3)

Mindaugas Maksimaitis, Stasys Vėlyvis. Lietuviškos teisinės romanistikos pradžia ir jos pionierius Antanas Tamošaitis
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1713)    
Marius Jonaitis, Albertas Milinis. Žmogaus gyvybė kaip teisinė vertybė ir jos apsauga romėnų teisėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2710)    
Dalia Vitkauskaitė-Meurice. Religijos laisvės taikymo apimtis ir ribos tarptautinėje žmogaus teisių teisėje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3285)    
Justinas Žilinskas. Kononov byla ir Baltijos valstybės (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2906)    
Laurynas Biekša. Vidinės apsaugos alternatyvos kaip pabėgėlio sąvokos elemento reglamentavimas ES direktyvoje 2004/83/EB ir jos pakeitimo pasiūlyme
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1507)    
Pavelas Ravluševičius. Europos Sąjungos direktyvų perkėlimo kriterijai ir jų nevykdymo pasekmės Europos Sąjungos teisėje (straipsnis vokiečių kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2417)    
Inga Daukšienė. Pasaulio Prekybos Organizacijos ginčų sprendimo tarybos sprendimai Europos Sąjungos teisės sistemoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2551)    
Feliksas Petrauskas, Eglė Kybartienė. Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas internetu (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3032)    
Darius Sauliūnas. Ginčai dėl domenų vardų Lietuvos teismuose: tylūs žingsniai link sąžiningo elgesio internete (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2138)    
Birutė Pranevičienė, Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė. Teisinių ginčų teritorijų planavimo srityje ikiteisminio nagrinėjimo problemos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1738)    
Agnė Tikniūtė. Atstovo įgaliojimų viršijimas – teorija ir praktika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4077)    
Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė, Jūratė Usonienė. Atlikėjų turtinių teisių teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2091)    
Algimantas Urmonas, Andrejus Novikovas. Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų principų įgyvendinimo vietos savivaldoje ir inkorporavimo nacionalinėje teisės sistemoje ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3513)    
Tomas Bagdanskis. Direktyvos dėl laikinojo įdarbinimo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3547)    
Audrius Bitinas. Šiuolaikinės Lietuvos pensijų sistemos reformos: krizės ir visuomenės senėjimo įtaka (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3068)    
Ingrida Mačernytė Panomariovienė. Flexicurity samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3321)    
Tomas Bagdanskis, Justinas Usonis. Darbo santykių kvalifikavimo ir nelegalaus darbo nustatymo problemos Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3082)    
Albertas Milinis, Agnė Baranskaitė, Armanas Abramavičius. Probleminiai žmogaus gyvybės pradžios ir pabaigos klausimo aspektai nužudymo kontekste
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4056)    
Jolanta Zajančkauskienė. Nepakaltinamo asmens veika padarytos žalos atlyginimo klausimai (straipsnis vokiečių kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1773)    
Genovaitė Babachinaitė. Kriminalinės viktimizacijos Lietuvoje pagrindinių statistinių rodiklių kriminologinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1789)    
Edita Gruodytė, Julija Kiršienė. Teisės studijų tobulinimo gairės esminių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo parametrų kontekste
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2005)    
Alfredas Kiškis. Naujieji teisininkai – chirurgai be anatomijos ir fiziologijos žinių
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1570)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747