Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Jurisprudencija, 2004. Nr. 61(53)

Gediminas Mesonis. Valdžių padalijimo teorija ir jos įgyvendinimo modeliai: kriterijų kokybės problema
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2689)    
Elena Vaitiekienė. Ispanijos konstitucingumo raidos ypatumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2041)    
Brigita Palavinskienė. Gatvių prostitucijos Vilniaus mieste kriminologinė analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1352)    
Edita Gruodytė. Specializuoti teismai narkomanams
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1059)    
Katarzyna Laskowska. šiuolaikinio nusikalstamumo raidos tendencijos Lenkijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1192)    
Rita Žukauskienė. Psichopatinių asmenybės bruožų identifikavimo galimybės jaunų teisės pažeidėjų ir bendrosios populiacijos jaunuolių grupėse
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1288)    
Rūta Kazlauskienė. Nusikaltimo samprata pagal Lietuvos Statutus ir Corpus Juris Canonici (lyginamasis aspektas)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1680)    
Alenas Gumuliauskas. Teisėjo nuožiūra skiriant bausmę
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1869)    
Petras Ancelis, Danguolė Grigolovičienė. Baudžiamojo persekiojimo raida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prieš patvirtinant Teisinės sistemos reformos metmenų naują redakciją
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1497)    
Alfonsas Vaišvila. Teisė kaip pinigų nepraradimo ir prarastų pinigų atgavimo instrumentas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1028)    
Gintaras Šapoka. Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas kaip taikaus ginčų sprendimo institucija 1921–1939 metais
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1669)    
Romualdas Grigas. Turiningieji teisės pagrindai ir teisininko filosofinio sàmoningumo trajektorijos
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1145)    

Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747