Apie leidinį

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS PERIODINIS RECENZUOJAMAS MOKSLO DARBŲ LEIDINYS

 "JURISPRUDENCIJA"

ISSN 1392-6195 (print)

http://jurisprudencija.mruni.eu

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija" tikslai:

 • skatinti mokslinį dialogą tarp Rytų ir Vidurio Europos regiono šalių mokslininkų,
 • plėtoti modernią teisinę mintį,
 • analizuoti Rytų ir Vidurio Europos regionui būdingas teisės kūrimo bei taikymo problemas,
 • ypatingą dėmesį skirti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo naujosiose Europos Sąjungos valstybėse klausimams,
 • savo mokslinėmis idėjomis prisidėti prie Europos Sąjungos teisės kūrimo proceso.

Ketvirtiniame mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ spausdinami moksliniai straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis: teisės filosofijos ir teorijos, lyginamosios teisės, teisės istorijos, konstitucinės teisės, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, Europos Sąjungos teisės, civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės, verslo teisės, darbo teisės, finansų teisės, mokesčių teisės, bioteisės, kriminologijos, kriminalistikos, teisinės informatikos ir kt.

Mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkijos), Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Čekijos Respublika), Latvijos universiteto Teisės fakultetas (Latvija), Tartu universiteto Teisės fakultetas (Estija).

Mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ taip pat spausdinamos mokslinių monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos.

Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami ne mažiau kaip dviejų redaktorių kolegijos paskirtų recenzentų.

Moksliniai straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ pradėtas leisti 1993 metais.

Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. ir ULRICH'S tarptautines duomenų bazes.

Tai atviros prieigos žurnalas, t.y. visas žurnalo turinys yra laisvai prieinamas ir vatotojai juo gali nemokamai naudotis. Vartotojai turi teisę skaityti, atsisiųsti, kopijuoti, spausdinti, atlikti paieškas šio žurnalo straipsniuose be papildomo leidėjo ar autoriaus sutikimo. Tai suderinta su tviros prieigos BOAI apibrėžimu.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747