Apie leidinį

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS "INTELEKTINĖ EKONOMIKA"

ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

http://intellectual-economics.mruni.eu

Žurnale "Intelektinė ekonomika" straipsniai publikuojami šiomis temomis:

 • Intelektinė ekonomika.
 • Inovacijos ir investicijų valdymas.
 • Žinių ekonomika.
 • Tvari ekonomikos plėtra ir socialinės technologijos.
 • Informacinių ir ryšio technologijų ekonomika.
 • Žmogiškųjų išteklių vadyba.
 • Ekonominių sistemų efektyvus valdymas.

  Šiame tarptautiniame moksliniame žurnale, tikimės sutelkti Lietuvos ir užsienio mokslininkų pajėgas prie metodologinių žinių ekonomikos sudedamųjų – intelektinių išteklių bei intelektinio kapitalo – problemų. Tai – intelektiniai ekonominės plėtros bei finansų vadybos aspektai, informacinių technologijų ūkio vystymo priemonių ekonominio poveikio bei elektroninio verslo, ūkio strateginės plėtros kriterijų įvertinimo bei lyginamosios analizės pereinamosiose ekonomikose ir kiti panašūs klausimai. Kai kurie jų, pirmiausia naujų intelektinės nuosavybės formų reglamentavimas bei vertinimas, reikalautų ir šių nuosavybės objektų (pvz., finansų vadybos ar rinkodaros sprendimų patirtis) teisinių pagrindų plėtotės, nes neatlikus griežtesnio jų teisinio identifikavimo neįmanoma nustatyti detalias specifikacijas bei vertinti ekonominiame kontekste. Globalizacija atveria naujas galimybes ir naujų metaekonominių sprendimų reikmes šiuolaikinei ekonominei analizei pagrįsti. Tas faktas, kad vis didesnę, o išvystytose ekonomikose jau ir didžiausią, turto bei bendrojo produkto dalį sukuria intelektiniai ištekliai, reikalauja visai naujų metodologinių pagrindų siekiant kuo tiksliau įvertinti jų sukuriamą naudą, paslaugas bei kitus rezultatus. Šiuo metu oficialios statistikos įvertinta tik nedidelė šių išteklių poveikio dalis. Tiksliau nustatytas intelektinio kapitalo ekonominis poveikis leistų tiksliau nukreipti šalies plėtros išteklius perspektyviausiomis bei veiksmingiausiomis kryptimis bei didinti jų konkurencingumą. Tie klausimai, tikimės, turėtų būti gvildenami šio žurnalo publikacijose. 

  Žurnalas referuojamas Centrinės ir Rytų Europos akademinių publikacijų (EBSCO), Tarptautinio Copernicus indekso, Ekonominės literatūros klasifikacijos sistemos žurnalo, EconLit, Ulricho ir Centrinės ir Rytų Europos interneto leidyklos (C.E.E.O.L.- preliminariai) duomenų bazėse.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747