Renginiai

SVARBIAUSI 2017 M. RUDENS MOKSLO RENGINIAI Mokslo studijos „ Socialinė ekonominė nelygybė Lietuvoje“ pristatymas LR Seime
Data        
Pavadinimas
Organizatoriai
2017 09 28
         
MRU Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas, fakultetai, institutai, Mokslo ir inovacijų paramos centras
2017 10 16-17
Tarptautinė konferencija „Etikos kūrimas akademinėje bendruomenėje ir visuomenėje: Baltijos šalių regiono praktika“ (angl. Shaping Ethics in Academia and Society: Practices in the Baltic Sea Region)
MRU Akademinės etikos centras
2017 10 26-27„Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška“ MRU Vertybių laboratorija, Humanitarinių mokslų institutas
2017 m. lapkritis

Mokslo studijos „ Socialinė ekonominė nelygybė Lietuvoje“ pristatymas LR Seime
MRU Gyvenimo kokybės laboratorija
2017 m. gruodžio pirma savaitėMediacijos galimybės ginčuose, kylančiose dėl intelektinės nuosavybės teisiųMRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija, WIPO ekspertai ir LR Kultūros ministerija