Reklama

Kviečiame reklamuotis
  • MRU informaciniuose stenduose
  • ekranuose
  • internetiniame tinklapyje
  • leidiniuose ir kt.    
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo vadovę Tatjaną Švec-Kurapkę tel. 2714464, el. p. t.svec@mruni.eu