Švietimas

MOKYMAI PEDAGOGAMS:

  Mokymai:  Mokytojų empatiškumo didinimas pedagoginio bendravimo procese         

  Mokymai: Tikslingas karjeros ugdymas prasideda ikimokyklinio ugdymo įstaigose       

  Mokymai: Vaiko teisių ir interesų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje             

  Mokymai: Supervizija                                                                                               

  Mokymai: Šiuolaikinė ES politinė sistema: iššūkiai ir problemos                                 

  MokymaiEmocinės sveikatos stiprinimas                                                                                             

  Mokymai: Veiklos tyrimas kaip profesinės veiklos tobulinimas                                 

  MokymaiBrandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas                                    

  Mokymai: Ugdymo inovacijų taikymas                                                                         

Mokymai:Asmens pasiekimų vertinimo metodų, skirtų mokymų žinioms įvertinti, taikymas

  MokymaiMokslinė tiriamoji veikla ugdymo institucijose                                                                

  Mokymai:Asmens pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas                            

  MokymaiFizinio aktyvumo skatinimo politika ir valdymas                                        

  Mokymai: Teisinis raštingumas                                                                                               

  MokymaiVizualinė raiška kūrybingumo ugdyme                                                             

  MokymaiSocialiniai tinklai: kaip juose mokytis ir ko apie juos mokyti?                       


MOKYMAI MOKYKLŲ VADOVAMS:

 MokymaiTėvų įtraukimas į vaikų ugdymą mokykloje: kas padeda ir kas trukdo?   

 MokymaiVaiko teisių ir interesų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje              

 MokymaiŠiuolaikinė ES politinė sistema: iššūkiai ir problemos 

 MokymaiEmocinės sveikatos stiprinimas

 MokymaiŽmogiškųjų išteklių vadyba


MOKYMAI ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS:

 MokymaiTeisinis raštingumas 

 MokymaiVaiko teisių ir interesų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje            

 Mokymai: Emocinės sveikatos stiprinimas


Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių tel. 2714468,                 

el. p. kursai@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747