Socialinis darbasMOKYMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS:
 

Mokymai: Asmenų sergančių demencija globa ir slauga                                                              

 MokymaiProfesionali pagalba mirštantiems ir netektį patyrusiems žmonėms             

MokymaiSavanorių pritraukimas į socialinio darbo lauką                                                    

MokymaiTarptautinės savanorystės perspektyvos socialinio darbo srityje                    

 MokymaiSavanorių motyvavimas ilgalaikei veiklai                                                                    

 MokymaiSocialinių problemų sprendimas ir jų analizė                                                  

 MokymaiPozytyvus bendravimas - kelias į sėkmę                                                           

 MokymaiVaiko teisių ir pareigų santykiu samprata ir įgyvendinimo problemos              

 MokymaiVaikas kaip informacijos šaltinis: bendravimo su vaiku ypatumai                   

 MokymaiKaip užkirsti kelią smurtui prieš vaikus                                                                  

 Mokymai:Tėvų ir vaiko teisių santykis: įgyvendinimo problemos                                        

 MokymaiKonfliktų sprendimas socialiniame darbe                                                        

 MokymaiSocialinio darbuotojo įgūdžių vesti interviu lavinimas                                       

 MokymaiSocialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas socialiniame darbe                                       

 Mokymai: Refleksijos metodai: pagalba sau ir kitiems                                                                           

 Mokymai: Situacijos analizavimas ir problemos sprendimo strategijos edukaciniu aspektu 

 Mokymai: Metodai įvairiems vaiko mokymosi sunkumams įveikti                                                  

  Mokymai: Emocinės sveikatos stiprinimas                                                                                                  

Mokymai: Kritinis, kūrybinis ir sisteminis mąstymas priimant sprendimus                                  

 Mokymai: Naujausias universalusis intervencijos modelis (UIM) socialiniame darbe                

 Mokymai: Socialinių paslaugų administravimas                                                                                          

 Mokymai: Streso valdymas                                                                                                                                

 Mokymai: Supervizija (Globos namų komandoms)                                                                            

 Mokymai: Supervizija (Grupinės supervizijos seniūnijų socialiniams darbuotojams)                

 Mokymai: Edukacinių veiklų organizavimo ypatumai socialinėse įstaigose                                   

 Mokymai: Inovatyvūs metodai dirbant su vyresnio amžiaus klientais                                            

 Mokymai: Kokybiškų socialinių paslaugų poreikis ir kokybės vertinimo aktualumas  

 Mokymai: Socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas                                                              

 Mokymai: Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai“                                                                                        


Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių tel. 2714468,         

el. p. kursai@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747