Mediacija

MEDIACIJOS MOKYKLA organizuoja mokymų ciklus rengdama mokymus (40 akademinių valandų trukmės) PRADEDANTIEMS  (nuo rugsėjo 1 d. Vilniuje) ir PAŽENGUSIEMS (spalio 13, 20 d., Vilniuje) mediatoriams.

Mokymai skirti teismuose dirbančiam personalui (teisėjams, teisėjų padėjėjams), kitiems teisinių profesijų atstovams – advokatams, antstoliams, notarams, teisininkams, bankroto administratoriams. Taip pat psichologams, vaiko teisių apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, įmonių personalo specialistams; visiems, susiduriantiems su ginčų sprendimu ir konfliktų sureguliavimu ir siekiantiems taikaus ir efektyvaus ginčų išsprendimo.

PRADEDANČIUS mediatorius kviečiame į rudens mediacijos mokymų ciklus. Vieno mokymų ciklo trukmė - 5 dienos/iš viso 40 akademinių valandų. Informaciją apie mokymų kainas rasite kvietime ir registracijos anketoje.

·         PAŽENGUSIEMS mediatoriams bus rengiami dviejų dienų (16 akademinių valandų) mokymai  spalio 13 ir 20 dienomis. Šie mokymai skirti asmenims, baigusiems 40 ak. valandų mediacijos mokymų kursą. Norint dalyvauti šiuose mokymuose, būtina užpildyti mokymų dalyvio anketą.  Registracija iki spalio 4 dienos el. paštu kursai@mruni.eu. Užsiregistravusiems atsiųsime mokymų dalyvio anketą. Kainas rasite kvietime.

Temos:

1.      Spalio 13 dieną - Teisės pagrindai mediatoriams (8 ak.val.)

2.      Spalio 20 dieną - Šeimos mediacijos problemtika (supervizija) (8 ak.val.) 

Mokymuose didžiausias dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių lavinimui! Visa teorinė medžiaga dalyviams pateikiama atspausdinta. Baigusiems išduodami mokymų baigimo pažymėjimai, atitinkantys išklausytų valandų skaičių. Dėl papildomos informacijos ir registracijos kreipkitės el. paštu kursai@mruni.eu

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių tel. 2714468, el. p. kursai@mruni.eu