Mokslo kokybės ir analizės skyrius

Pagrindinės funkcijos:

 • kuria mokslo ir inovacijų produktų/paslaugų kokybės vertinimo strategiją, gaires bei jų įgyvendinimo mechanizmus;

 • atlieka Universiteto, padalinių, mokslininkų ir tyrėjų sukurtų MTEPI produktų/paslaugų kokybės stebėseną;

 • kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie Universiteto bendruomenės ir jos narių atliekamą MTEPI veiklą;

 • rengia ekspertines išvadas apie Universiteto bendruomenės narių atitikimą kvalifikaciniams pareigybių, pedagoginių vardų reikalavimams, mokslinio ir organizacinio krūvio planavimą ir vertinimą, koordinuoja užsienio mokslininkų pritraukimo bei kitus MTEPI žmogiškųjų išteklių vadybos procesus;

 • rengia projektines paraiškas, įgyvendina projektus dėl Universiteto MTEPI infrastruktūros, materialinės ir informacinės bazės, skaitmeninių mokslo duomenų bazių, mokslininkų bei tyrėjų tarptautinio ir tarpsektorinio mobilumo plėtros;

 • skatina mokslininkų ir tyrėjų integraciją į tarptautinius profesinius tinklus;

 • rengia ataskaitas tarptautinėms ir nacionalinėms mokslo ir inovacijų vertinimo agentūroms apie Universiteto ir jo padalinių sukurtus MTEPI produktus/paslaugas;

 • analizuoja ir skleidžia informaciją apie tarptautinę ir nacionalinę mokslo, inovacijų ir verslumo skatinimo politiką ir tendencijas;

 • organizuoja mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimo mokslo kokybės užtikrinimo srityje renginius;

 • koordinuoja studentų dalyvavimą į MTEPI procesuose;

 • rūpinasi Universiteto dėstytojų kandidatūrų teikimo tarptautinių ir nacionalinių agentūrų apdovanojimams, Garbės daktaro, garbės profesoriaus ir kitais pripažinimo teikimo procesais;

 • teikia siūlymus dėl dėstytojų, mokslininkų, administracijos darbuotojų, dalyvaujančių mokslinėje veikloje, skatinimo sistemos tobulinimo;

 • analizuoja pažangių naujovių diegimo Universitete galimybes ir inicijuoja bei aktyviai dalyvauja jas įgyvendinant ir kt.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747