Prioritetinė kryptis ir mokslo programos

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir tyrėjai vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplinius, fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus. 

2016-2020 m. prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis: SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI

Mokslo programos

 • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
 • Socialinės technologijos
 • Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
 • Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
 • Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje         

Europos Komisijos finansuoto Erasmus+ projekto „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ (angl. Building the Culture of Social Innovation in Higher Education) tyrimo rezultatai parodė, kad Mykolo Romerio universitetas užima lyderio pozicijas kuriant, įgyvendinant ir palaikant socialines inovacijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Tyrimą įgyvendino Jungtinės Karalystės Northamptono universiteto, Islandijos universiteto, Lenkijos Collegium Civitas universiteto ir asociacijos “Ashoka”mokslininkai ir tyrėjai. Išsamesnė informacija apie projekto rezultatus .    


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747