Teikiamos paslaugos

Laboratorija teikia žmogaus teisių vertinimus ir išvadas juridiniams ir fiziniams asmenims, atlieka mokslo studijas, vykdo mokymus įvairiose žmogaus teisių srityse.
 • Vertinimai ir išvados bylose (advokatams)
 • Vertinimai dėl kreipimosi į tarptautines (regionines) žmogaus teisių gynimo institucijas (advokatams ir fiziniams asmenims)

Paslaugos aprašymas:
MRU Žmogaus teisių laboratorija rengia mokslines galimybių studijas dėl kreipimosi į tarptautines ir regionines žmogaus teisių gynimo institucijas (pvz., Europos žmogaus teisių teismą, Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetą ir kt.).
Galimybių studija apima:
 • Galimų žmogaus teisių pažeidimų analizę;
 • Pagrindinių teisinių problemų, kylančių teismo praktikoje vertinant tokius pažeidimus, apžvalgą; 
 • Galimų peticijos priimtinumo problemų aptarimą; 
 • Išvadas dėl peticijos teikimo konkrečiam tarptautiniam ar regioniniam žmogaus teisių gynimo mechanizmui arba keliems iš jų.
Paslaugos kaina: atskiru susitarimu
Galimybių studijos parengimo terminai: 2-4 savaitės, atsižvelgiant į studijos apimtį.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747