Teikiamos paslaugos

Laboratorija teikia žmogaus teisių vertinimus ir išvadas juridiniams ir fiziniams asmenims, atlieka mokslo studijas, vykdo mokymus įvairiose žmogaus teisių srityse.
  • Vertinimai ir išvados bylose (advokatams)
  • Vertinimai dėl kreipimosi į tarptautines (regionines) žmogaus teisių gynimo institucijas (advokatams ir fiziniams asmenims)

Paslaugos aprašymas:
MRU Žmogaus teisių laboratorija rengia mokslines galimybių studijas dėl kreipimosi į tarptautines ir regionines žmogaus teisių gynimo institucijas (pvz., Europos žmogaus teisių teismą, Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetą ir kt.).
Galimybių studija apima:
  • Galimų žmogaus teisių pažeidimų analizę;
  • Pagrindinių teisinių problemų, kylančių teismo praktikoje vertinant tokius pažeidimus, apžvalgą; 
  • Galimų peticijos priimtinumo problemų aptarimą; 
  • Išvadas dėl peticijos teikimo konkrečiam tarptautiniam ar regioniniam žmogaus teisių gynimo mechanizmui arba keliems iš jų.
Paslaugos kaina: atskiru susitarimu
Galimybių studijos parengimo terminai: 2-4 savaitės, atsižvelgiant į studijos apimtį.