Prioritetinės kryptys

Žmogaus teisių laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys:

  • Verslas ir žmogaus teisės.
  • Migrantų, prieglobsčio prašytojų ir tautinių mažumų teisių apsauga.
  • Europos Sąjunga ir žmogaus teisės.
  • Įvairios diskriminacijos apraiškos ir lygių galimybių užtikrinimas.
  • Teisės į saviraišką ribos ir neapykantos kurstymo draudimas.
  • Tautinių mažumų teisės.
  • Žmogaus teisės ir aplinka.
  • Žmogaus teisės ir saugumas.
  • Socialinės ir ekonominės teisės.