Prioritetinės kryptys

Žmogaus teisių laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys:

 • Verslas ir žmogaus teisės.
 • Migrantų, prieglobsčio prašytojų ir tautinių mažumų teisių apsauga.
 • Europos Sąjunga ir žmogaus teisės.
 • Įvairios diskriminacijos apraiškos ir lygių galimybių užtikrinimas.
 • Teisės į saviraišką ribos ir neapykantos kurstymo draudimas.
 • Tautinių mažumų teisės.
 • Žmogaus teisės ir aplinka.
 • Žmogaus teisės ir saugumas.
 • Socialinės ir ekonominės teisės.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747