Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Odysseus Monnet Network for Immigration and Asylum (OMNIA)

"UNIVERSITE LIBRE DE

BRUXELLES"; atsakingas asmuo prof. dr. Lyra Jakulevičienė

MRU su dar 20 partnerių

2015-09-01

2018-09-01

ERASMUS+ Jean Monnet Networks

Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees (PROMISE)

MRU; atsakingas asmuo prof. dr. Lyra Jakulevičienė

LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJU TARYBA, The Association of Local Authorities in Lithuania, Foundation for Access to Rights - FAR (Bulgaria), SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U U OSIJEKO (Croatia), PECSI TUDOMANYEGYETEM - UNIVERSITY OF PECS (Hungary), Sopianae Kulturális Egyesület (Hungary), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA (Italy), LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY LBG (UK), Associazione AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italy), Volonterski centar Osijek (Croatia), Svjetski savez mladih Hrvatska (Croatia)

2016-09-01

2018-01-01

Europe for Citizens                                                                                                                                                                                                              


PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Lenkijos ir Lietuvos dalyvavimas tarptautinės teisės raidoje: įtakos mechanizmai

MRU                               doc. dr. Katažyna Mikša

Jogailaičių universitetas

2018-10-01                    2021-09-30

Paraiškos pagal 2017 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos - Lenkijos "Daina" sklaidos projektams vykdyti

Pabėgėlių apsauga ir valstybės suverenitetas: migracijos ribojimo priemonių poveikis prieglobsčio prašytojams

MRU                                prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas

2018-09-01                    2021-08-31

Paraiškos pagal 2017 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos - Lenkijos "Daina" sklaidos projektams vykdyti

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747