Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

INSPIRED - Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education 

University of Osijek, Kroatija;

Atsakingas asmuo Mantas Bileišis

InHolland University of Applied Sciences, London South Bank University, University of Ulster, Pecs University, Osijek University

2017-09-01        2019-09-01

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION                                                                                                                                                                                                                           


PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Efektyvios valdymo reformos keičiant požiūrius (Vilnius)

MRU

dr. Mantas Bileišis

Radboud University, Nyderlandų Karalystė

2017-10-01

2020-03-31

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                              

Diasporos įtraukties į globalios Lietuvos tinklą būklės ir galimybių tyrimas

MRU                                       dr. Dangis Gudelis

VGTU, dr. Jurgita Raudeliūnienė

2017-09-01                     2019-08-31

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti

Glokalizacija ir jaunimo socialinis dalyvavimas

MRU                             prof. dr. Mantas Bileišis

Balstogės universitetas

2018-10-01

2021-09-01

Paraiškos pagal 2017 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos - Lenkijos "Daina" sklaidos projektams vykdyti

Fundamentiniai ir taikomieji savivaldybių išorės audito sistemos tobulinimo tyrimai

MRU                                                      prof. dr. Rita Tamošiūnienė

 

 

2017-11-02                         2021-08-31

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“    

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747