Laboratorijos veikla


Nuo 2020 06 09 laboratorijoje yra vykdomas mokslinių tyrimų projektas "Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos". Projektas yra remiamas Lietuvos mokslo tarybos (sutarties nr. S-LIP-20-22), jam vadovauja doc. Povilas Aleksandravičius.

2017 04 01 - 2019 09 30 laboratorijoje buvo sėkmingai įvykdytas mokslinių tyrimų projektas "Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija". Projektas buvo remiamas LMT mokslinių tyrimų programos "Modernybė Lietuvoje" (Nr. MOD-17029). Vadovas: dr. Povilas Aleksandravičius (MRU), pagrindiniai vykdytojai: dr. Vytautas Šlapkauskas (MRU), dr. Camille Riquier (Paryžiaus Katalikų Institutas).

2019 m. spalio 15 d. įvyko apvaliojo stalo diskusija "Europos mokslas, politikos ir teisės sankirtos". Pagrindiniai diskusijos pranešėjai - prof. V. Šlapkauskas ir doc. P. Aleksandravičius. Diskusiją moderavo doc. R. M. Vabalaitė.

2019 m. gegužės 24-25 d. vyko tarptautinė konferencija „Aristotelis ir kritinė teorija“. Konferencijoje dalyvavo žymūs Lietuvos ir užsienio Aristotelio ir šiuolaikinės filosofijos specialistai: Tom Angier (Keiptauno universitetas, Pietų Afrikos Respublika), Andrius Bielskis (Mykolo Romerio universitetas), Tony Burns (Notingemo universitetas, Jungtinė Karalystė), Joseph Dunne (Dublino universitetas, Airija), Ruth Groff (Saint Louis universitetas, JAV), Kelvin Knight (Londono universitetas, Jungtinė Karalystė), Eleni Leontsini (Joaninos universitetas, Graikija), Egidijus Mardosas (Mykolo Romerio universitetas, ASKTC, Lietuva), Jeffrey Nicholas (Apvaizdos Koledžas, JAV), Giedrė Plepytė (Lietuvos socialinių tyrimų centras), Henrikas Žukauskas (Mykolo Romerio universtetas, ASKTC, Lietuva). Konferencija buvo suorganizuota Aristoteliškų studijų ir kritinės teorijos centro (vadovas prof. Andrius Bielskis).


2018 m. rugsėjo 25 d. Paryžiaus Katalikų instituto prorektorius Camille Riquier perskaitė viešą paskaitą "Henri Bergsonas ir jo atviros visuomenės koncepcija". 

2018 m. rugsėjo 19-21 d. įvyko nacionalinė mokslinė konferencija "Europos likimas: integracija, suverenumas, tapatumai". Konferencijos dlyviai - žymūs Lietuvos filosofai, politologai, ekonomistai, teisininkai, istorikai, politikai: Andrius Kubilius, Nerija Putinaitė, Benas Brunalas, Andrius Grodis, Paulius Gritėnas, Povilas Lastauskas, Ramūnas Vilpišauskas, Raimondas Kuodis, Justinas Mickus, Vytautas Šlapkauskas, Ieva Deviatnikovaitė, Rūta Petkuvienė, Paulius Čelkis, Vytautas Ališauskas, Simona Merkinaitė, Dalius Jonkus, Andrius Bielskis, Povilas Aleksandravičius. Kviestinis pranešėjas iš Prancūzijos, Paryžiaus Katalikų instituto prorektorius Camille Riquier perskaitė pranešimą "Atviroji visuomenė ir krikščionybė".

2018 m. balandžio 10 d. įvyko vieša paskaita "Alkoholiko patirtis: nuo egzistencinės fenomenologijos iki neuromokslų ir atgal". Paskaitą skaitė dr. Valery Yevarouski, Baltarusijos Nacionalinės Mokslų Akademijos Filosofijos instituto tyrėjas.

2018 m. kovo 22 d. buvo atidarytas Aristoteliškųjų studijų ir kritinės teorijos centras. Centro vadovas - prof. Andrius Bielskis. Renginyje pasisakė Graikijos ambasadorė Lietuvoje dr. Vassiliki Dicopoulou, Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. Algirdas Monkevičius, Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, žymūs mokslininkai dr. Eleni Leontsini ir prof. Tatjana Aleknienė. 

2018 m. kovo 21 d. įvyko poetinė popietė ARS POETICA, skirta Pasaulinei poezijos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms. Dalyvavo poetas Valdas Daškevičius, dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkytė, renginį organizavo ir vedė prof. Rūta Brūzgienė.

2018 m. kovo 16 d. Vertybių tyrimų laboratorijos vadovas doc. Povilas Aleksandravičius perskaitė viešą paskaitą "Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas". Paskaitos metu kilo audringos diskusijos.

2018 m. kovo 15 d. įvyko profesoriaus emerito Bronislovo Kuzmicko naujos knygos "Tarp kaimynų ir pasaulyje" pristatymas. Renginyje pasisakė MRU rektorius doc. Algirdas Monkevičius, Adolfo Damušio centro vadovas Vidmantas Valiušaitis, Vertybių tyrimų laboratorijos nariai prof. Saulius Kanišauskas ir dr. Lilijana Astra, moderavo doc. Povilas Aleksandravičius.

2017 m. gruodžio 20 d. laboratorijos narys prof. Saulius Kanišauskas MRU bendruomenei pristatė savo knygą "Atsibusk, Kalistratai". Pristatymą vedė Jonas Endrijaitis, kalbėjo doc. Lora Tamošiūnienė, doc. Marija Vabalaitė, doc. Povilas Aleksandravičius.

2017 m. gruodžio 19 d. laboratorijos narys prof. Vytautas Šlapkauskas perskaitė viešą paskaitą "Lietuvos kaip atviros visuomenės šiuolaikinės raidos tendencijos teisės sociologiniu požiūriu". Po paskaitos įvyko diskusija.
 
2017 m. spalio 26-27 d. Mykolo Romerio universitete įvyko tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija "Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška". Pagrindinis konferencijos organizatorius - Vertybių tyrimų laboratorija, organizacinio ir mokslinio komiteto pirmininkė - prof. dr. Rūta Brūzgienė. Konferencijoje dalyvavo 20 pranešėjų iš užsienio. Pranešimus taip pat perskaitė Vertybių tyrimų laboratorijos nariai Povilas Aleksandravičius, Rūta Brūzgienė, Saulius Kanišauskas, Evaldas Juozelis, Liudmila Mockienė, Vytautas Šlapkauskas, Ihsan Dilecki, Andrius Sprindžiūnas, Lilijana Astra.

2017 m. spalio 11 d. įvyko knygos "Žinija kaip vertybė ir vertybės žinijoje" pristatymas. Vieni iš knygos autorių - Vertybių tyrimų laboratorijos nariai Saulius Kanišauskas, Povilas Aleksandravičius, Evaldas Juozelis, Lilijana Astra. Knygą recenzavo Marija Vabalaitė. Pristatyme žodį taip pat tarė knygos sudarytojas Andrius Konickis, kiti jos autoriai - Vytautas Girdzijauskas, Libertas Klimka, Vacys Bagdonavičius, Lietuvos "Žinijos" draugijos valdybos pirmininkė Tatjana Simaškienė.

2017 m. balandžio 27 d. Vertybių tyrimų laboratorijos narė Rusnė Kregždaitė sėkmingai apsigynė socialinių mokslų daktarės laipsnį. Disertacijos tema: "Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse" (ekonomika, 04S). Disertacija yra viena pirmųjų Lietuvoje, analizuojančių itin aktualų klausimą - kultūros ir ekonomikos ryšį. Disertacijos vadovė - prof. Eugenija Martinaitytė.

2017 m. gegužės 4 d. įvyko seminaras "Semioturas: Algirdui Greimui - 100". Seminarui vadovavo prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas (VU), prof. dr. Dainius Vaitiekūnas (LEU), dokt. Miglė Anušauskaitė (LLTI), dokt. Ksenija Kazarina (KU), jį organizavo prof. dr. Rūta Brūzgienė.

2017 m. gegužės 10 d. J. J. Strossmayer universiteto (Osijek, Kroatija) docentė dr. Ivana Tucak perskaitė pranešimą "Informuotas sutikimas: teisiniai ir etiniai aspektai". Po pranešimo įvyko Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos (IVR) Lietuvos sekcijos narių susirinkimas. Šios sekcijos veiklai vadovauja doc. dr. Jolanta Bieliauskatė.

2017 m. birželio 20 d. Politikos mokslų instituto lektorius Benas Brunalas perskaitė viešą paskaitą ir pravedė seminarą "Ar homo economicus jaučia emocijas? Emocijų tarptautinėje politikoje analizės perspektyvos".
 

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija

MRU                                           dr. P. Aleksandravičius

 

2017-04-01                 2019-09-30

Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“                                                                                                                                                                                    


PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Socialinių ir kultūrinių pokyčių sąveika Lietuvos modernybėje

MRU

dr. Rūta Brūzgienė

 

2017-09-01

2020-09-30

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                              

Kokybinių medicinos vaizdinimu paremtos diagnostikos tyrimų natūralizavimas

MRU                                       dr. Mindaugas Briedis

Nacionalinis vėžio institutas, dr. Giedrė Bulotienė

2017-10-01                     2019-09-30

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                              

Europos tapatybė ir jos politinės bei juridinės raiškos globalizacijos sąlygomis

MRU                                                dr. Povilas Aleksandravičius

 

2017-11-02                         2021-10-31

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“    


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747