Verslo analitikos centras

Įkurtas 2017 m. spalio 9 d. 

1.  Verslo analitikos centras  (toliau – Centras, VAC), yra Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) Verslo inovacijų laboratorijos (toliau – Laboratorijos) organizacinis darinys.

2. Centro veiklos tikslas – vykdyti socialinių mokslų srities mokslinius ir taikomuosius tyrimus, nacionalinius ir tarptautinius projektus, skelbti jų rezultatus verslo analitikos tyrimų klausimais.

3.    Centro veiklos uždaviniai:

3.1.   vykdyti tyrimus verslo analitikos klausimais;

3.2.   organizuoti nacionalinius ir tarptautinius mokslinius - praktinius seminarus ir konferencijas, stovyklas, kvalifikacijos tobulinimo ir kitus renginius verslo analitikos tyrimų klausimais;

3.3.    vykdyti mokslo žinių sklaidą visuomenėje, teikti konsultacijas organizacijų, nacionalinių bei tarptautinių verslo analitikos tyrimų programų klausimais;

3.4.     dalyvauti verslo analitikos tyrimus skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje.

4.    Šiems uždaviniams įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka Centras vykdo šias funkcijas:

4.1.      suteikia žinias ir įgūdžius verslo analitikos tyrimų srityje;

4.2.      vykdo įvairius verslo analitikos tyrimus;

4.3.      rengia studijas ir monografijas, dalyvauja leidybos procese;

4.4.      inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą tarp Laboratorijos ir Centro partnerių;

4.5.    dalyvauja Laboratorijos veikloje, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros projektuose, susijusiuose su Centro interesų sritimi;

4.6.      organizuoja Laboratorijos ir Centro partnerių ekspertų bei mokslininkų mainus;

4.7.      teikia administracinę pagalbą šiuose mainuose dalyvaujantiems mokslininkams;

4.8.      organizuoja Centro partnerių ekspertų vizitus bei paskaitas Universitete;

4.9.      vykdo kitą veiklą, susijusią su Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

 Renginiai

 Verslo analitikos centro svečiai

 2017 m. lapkričio 13 d.  Pažintinė paskaita Lietuvos statistikos departamente

Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto   antro kurso psichologijos studijų programos studentai kartu su statistikos dalyko dėstytoja dalyvavo pažintinėje-tiriamojoje paskaitoje Lietuvos statistikos departamente.

Lietuvos statistikos departamento (LSD) Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Stolytė papasakojo apie LSD, jo veiklą, atliekamus tyrimus, statistikos indėlį į globalios visuomenės pažangą, naujoves, išskirtinį dėmesį skyrė paaiškindama gaunamų duomenų vertę analizuojant psichologinius, ekonominius dėsnius. Paaiškino, kaip studentai gali pasinaudoti LSD ir Eurostato duomenų baze rašydami kursinius, projektinius ir baigiamuosius darbus.

Paskaitos pabaigoje studentai atsakinėjo į klausimus, diskutavo apie statistinius modelius duomenims apdoroti, jų praktinį pritaikomumą.
 Paskaita Verslo administravimo (MBA) studijų programos studentams

2018 m. sausio 25 d. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitose dalyvavo UAB Vinted finansų direktorius Vaidotas Urba. Ekspertas, turintis daugiau nei 15 metų patirties finansų industrijose,  verslo administravimo (MBA) studijų programos studentams pristatė kiekybinių duomenų taikymą sprendimų priėmime vienoje iš augančių įmonių žvelgiant iš startuolio (angl. Start-up) pozicijos. Buvo pristatyta Vinted įmonės patirtis, įvairių marketingo rodiklių stebėsena ir modeliavimas remiantis didžiaisiais duomenimis. Nagrinėta Cohort Analysis taikymas marketinge, produkto ir strategijos planavime, A/B scenarijų testavimas ir įžvalgos. Po paskaitos-diskusijos studentai turėjo atlikti praktinę užduotį grupėse.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747